Φίλης: Δέσμευση για ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/02/2016 - 16:32 | Author: Newsroom

Την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεία της Ε.Σ.Α.μεΑ., αποτελούμενη από τον πρόεδρό της Ιωάννη Βαρδακαστάνη, το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας και πρόεδρο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων ΑμεΑ) Γιάννη Λυμβαίο και το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας και πρόεδρο της ΟΜΚΕ (Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας) Γιάννη Γιάλλουρο είχε συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας Ν.

Φίλη

υπόμνημα με αναλυτικές ουσιαστικές προτάσεις στον υπουργό για τα θέματα της ειδικής εκπαίδευσης κατατέθηκε από την αντιπροσωπεία

Η αύξηση των πόρων για την Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είνα κορυφαίο ζήτημα σε συνάρτηση με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και τις ειδικές απαιτήσεις των μαθητών και την ορθολογική απορρόφηση των πόρων. Οι παθογένειες, οι αδυναμίες και τα προβλήματα του συστήματος εκπαίδευσης, σε όλες ανεξαιρέτως τις βαθμίδες του, έχουν αποτελέσει διαχρονικά αντικείμενο ευρείας ανάλυσης από την πολιτεία, τους φορείς των εκπαιδευτικών και τους φορείς που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους στο σύνολό τους.

Οι αδυναμίες και τα προβλήματα του συστήματος εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία οξύνθηκαν κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης ακόμη περισσότερο, εξαιτίας της μείωσης των ήδη χαμηλών κονδυλίων.

Επίσης, σχεδιάστηκαν χωρίς να αναπτυχθεί ουσιαστικός διάλογος με τους εκπαιδευτικούς φορείς και τους φορείς του αναπηρικού κινήματος οι νόμοι που αφορούν στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία, ενώ πλήθος θεσπισμένων διατάξεων παραμένουν ανεφάρμοστες.

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η λήψη των εξής μέτρων για την αναβάθμιση των πολιτικών που αφορούν στο σύστημα εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία:

· Η σύσταση Ειδικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία στο Υπουργείο Παιδείας.
· Η αναβάθμιση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής σε Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία, και τη διάρθρωσή της σε διευθύνσεις και τμήματα, ώστε να αποκτήσει η εκπαίδευση των ΑμεΑ ουσιαστική διοίκηση από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
· Η σύσταση Τμήματος Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
· Η σύσταση τμήματος ψηφιακής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
· Η σύσταση τμήματος Θεμάτων Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία στον ΕΟΠΠΕΠ.

Μεταξύ άλλων, η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά τα εξής: Μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία (ΣΜΕΑΕ, Τμήματα ένταξης, ΕΕΕΕΚ, ΣΕΚ-ΙΕΚ), επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, επιμόρφωση σε θέματα αναπηρίας όλων των εκπαιδευτικών που παρέχουν εκπαίδευση σε όλες τις δομές της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, αναμόρφωση του συστήματος μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία και φοιτητών οικογενειών που έχουν ένα τουλάχιστον μέλος τους με αναπηρία.

Από την πλευρά του ο υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει θετικά τις προτάσεις για την Ειδική Γραμματεία και την αναβάθμιση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει εκτενής διάλογος πριν την ανάληψη πρωτοβουλιών για νομοθετικές αλλαγές. Επίσης ο υπουργός τόνισε ότι θα προσπαθήσει για τη νέα σχολική χρονιά, όλα τα σχολεία να ανοίξουν την ίδια ημέρα.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral