Φαινόμενα παράνομων πράξεων στις σχολικές εκδρομές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/04/2015 - 02:52 | Author: Newsroom

Φαινόμενα μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων από τουριστικό γραφείο (μη μέλος του ΗΑΤΤΑ), με αφορμή σχολική εκδρομή στο εξωτερικό, διαπίστωσε ο Σύνδεσμος των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ).

Πρόκειται μεμονωμένα κρούσματα τουλάχιστον δύο σχολείων τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό και ένα το οποίο θα ταξίδευε αύριο, αλλά το γραφείο δεν έχει προχωρήσει στις απαραίτητες συμβατικές υποχρεώσεις του, ως όφειλε.
Αναφερόμενος σε αυτά ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε ότι «μετά από σχετική έρευνα του ΗΑΤΤΑ, διαπιστώσαμε ότι το εν λόγω γραφείο είχε καταθέσει στα σχολεία μη ισχύον συμβόλαιο ασφάλισης αστικής επαγγελματικής ευθύνης, γεγονός που δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί από τα σχολεία. Επομένως οι μαθητές δεν μπορούν να επαναπατριστούν με έξοδα της ασφαλιστικής εταιρείας, ούτε βεβαίως να τους επιστραφούν τα έξοδα της εκδρομής.
Θυμίζω ότι για την εξασφάλιση της ποιοτικής και ασφαλούς πραγματοποίησης των μαθητικών εκδρομών, ο ΗΑΤΤΑ, έχοντας την εμπειρία των οργανωμένων εκδρομών, έχει αναλάβει, εθελοντικά και αφιλοκερδώς, σύμφωνα με το από 20/12/2011 «Μνημόνιο-Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού και του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ)» τον έλεγχο της ύπαρξης σε ισχύ σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης για τη συγκεκριμένη εκδρομή, με τις ελάχιστες προβλεπόμενες από τη νομοθεσία καλύψεις.
Για τον λόγο αυτό, με βάση την παραπάνω Συμφωνία, οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει να αποστέλλουν στο Σύνδεσμο, με βάση σχετικό υπόδειγμα που τους έχει κοινοποιήσει ο ΗΑΤΤΑ, τα στοιχεία για το έλεγχο της ασφάλειας και ο ΗΑΤΤΑ, μετά τη διασταύρωση των στοιχείων, ενημερώνει τον Διευθυντή για το αποτέλεσμα του σχετικού ελέγχου, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για την ανάθεση της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο.
Τονίζω στο σημείο αυτό ότι η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης εξασφαλίζει τόσο την καλή εκτέλεση της σύμβασης – εκδρομής (κάλυψη ευθύνης προερχόμενης από λάθη και παραλείψεις του τουριστικού γραφείου) όσο και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων χρημάτων και του επαναπατρισμού σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του τουριστικού γραφείου.
Βεβαίως, διαπιστώσαμε ότι κανένα από τα εξαπατημένα σχολεία δεν ζήτησε τη συνδρομή του ΗΑΤΤΑ για τον έλεγχο της ισχύος της ασφάλειας αστικής επαγγελματικής ευθύνης, την οποία υποχρεούται, τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και από την ελληνική νομοθεσία, να έχει σε ισχύ ο διοργανωτής της εκδρομής για κάθε οργανωμένο ταξίδι/ εκδρομή».

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral