Ερχεται νέο σύστημα μοριοδότησης στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/12/2016 - 05:46 | Author: Newsroom

Εγκύκλιος του υπουργείου για προτάσεις – Δωδεκάβαθμη ενιαία κλίμακα

Νέο σύστημα μοριοδότησης σχετικά με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας, οπότε και απέστειλε σε όλες τις διευθύνσεις των σχολείων της χώρας εγκύκλιο με καινούργιους… κανόνες.

Με το νέο σύστημα που μελετάται θα δημιουργηθεί μια ενιαία δωδεκάβαθμη κλίμακα για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θήτευσε κάθε εκπαιδευτικός σε μια περιοχή να λαμβάνει και τα μόρια που απαιτούνται για τη μετάθεσή του.
Έτσι, το υπουργείο Παιδείας κάλεσε τα αρμόδια Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να υποβάλουν ως τις 17.2.2017 τις σχετικές εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών.
Με βάση το θεσμικό πλαίσιο αυτό, οι εισηγήσεις τους θα πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, την οργανικότητα, την απόστασή τους από την έδρα του νομού, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, το υψόμετρο.
Επίσης, οι περιφερειακοί διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν την εποπτεία της διαδικασίας για την κατάταξη των σχολικών μονάδων έτσι ώστε όσες μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν την έδρα τους στην ίδια πόλη ή χωριό να κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, «οι προτάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ) για την κατάταξη των σχολικών μονάδων θα υποβάλλονται από τους διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ηλεκτρονικά στο http://forms.minedu.gov.gr/moria2016 και δεν θα λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που αποστέλλονται εγγράφως. Οι προτάσεις μεταβολής κατάταξης – μοριοδότησης σχολικών μονάδων θα πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στη σχετική φόρμα του http://forms.minedu.gov.gr/moria2016».

Τέλος, οι διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν μέχρι 17.3.2017 τις πράξεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ) με τις εισηγήσεις κατάταξης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε συγκεκριμένες διευθύνσεις

Loading...
  • europalso

    ideascentral