ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/02/2017 - 10:21 | Author: Newsroom

Επειδή αύριο, Δευτέρα 6/2/207, θα ξεκινήσει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η κατ αρχήν συζήτηση επί του σχεδίου νόμου:
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», στο οποίο(Άρθρο 11, παραγρ.

8) περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία οι αιρετοί των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.αναλαμβάνουν το κόστος μετακινήσεών τους στην έδρα του Συμβουλίου, αν δεν επιλέξουν να αποσπασθούν εκεί, σε αντίθεση με ότι ισχύει έως σήμερα και αγνοώντας έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους(Γ.Λ.Κ), το οποίο επιτρέπει την καταβολή οδοιπορικών σε αιρετούς, αποφασίσαμε ως αιρετοί, συνεκτιμώντας βεβαίως την αιδήμονα σιωπή συνδικαλιστικών εκπροσώπων του Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π., να αποστείλουμε έγγραφο επί του θέματος στον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και τους Βουλευτές των κομμάτων.
Σημειωτέον πως η διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόμου θα περατωθεί τάχιστα, λόγω του χαρακτηρισμού του ως “επείγον” και την ερχόμενη Πέμπτη 9/2/2017, αυτό θα έχει ψηφισθεί και αν η επίμαχη αυτή διάταξη ψηφισθεί ως έχει, πολλοί αιρετοί μας εκπρόσωποι, ιδίως των νησιών μας, θα οδηγηθούν σε παραίτηση, μη μπορώντας να ανταποκριθούν στο δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος, που μόνον γι αυτούς η διάταξη αυτή επιχειρεί να μετακυλίσει.
Τέλος και σε περίπτωση που αυτό βοηθάει στο να αλλάξει αυτή η καταφανώς άδικη για το Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. διάταξη, απευθυνόμενος στη Διεύθυνση Ε.Α.Ε., αλλά και σε συνδικαλιστές μας, δηλώνω πως προσωπικώς ουδέποτε έως σήμερα έλαβα, ούτε προτίθεμαι να λάβω στο μέλλον, την παραμικρή οδοιπορική αποζημίωση για τις μετακινήσεις μου από τη Λαμία, όπου και αδιαλείπτως εργάζομαι, στην Αθήνα, έδρα του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Βασίλης Βούγιας
5/2/2017
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΘΗΝΑ 5/2/2017
ΠΡΟΣ

1-Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής

2-Τους Βουλευτές των κομμάτων

Αξιότιμε κε Πρόεδρε της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Π.Δ. 1/2003 που αφορά την συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, αναφέρει στα άρθρα του τον τρόπο με τον οποίο στελεχώνονται, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών τους.

Όσον αφορά το ΚΥΣΕΕΠ και τα ΠΥΣΕΕΠ, υπηρεσιακά συμβούλια του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού, ορίζει ότι τα τακτικά τους μέλη, αποσπώνται στην έδρα του συμβουλίου.

Για όλους τους άλλους αιρετούς των άλλων συμβουλίων , στο Π.Δ. αναφέρεται ότι αποσπώνται στην έδρα του συμβουλίου, εάν το επιθυμούν.

Επειδή η διάταξη αυτή εκλαμβάνονταν ως ευεργετική προς τους αιρετούς του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ, ουδέποτε απαιτήθηκε από το ΥΠΠΕΘ η υποχρεωτική εφαρμογή της.

Φέτος για πρώτη φορά μετά την 14ετή εφαρμογή του Π.Δ.1/2003, το ΥΠΠΕΘ με έγγραφο απαίτησε την υποχρεωτική απόσπαση των τακτικών μελών των συμβουλίων, ειδάλλως θα έπρεπε να παραιτηθούν .

Η τακτική αυτή του ΥΠΠΕΘ θα οδηγούσε στην μαζική παραίτηση των αιρετών εκπροσώπων, αφού η πλειοψηφία (πάνω από 80%) των αιρετών υπηρετούν εκτός της έδρας των συμβουλίων, με αποτέλεσμα την μη στελέχωση των υπηρεσιακών συμβουλίων .

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ δεν απαλλάσσονται των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Μετά την έντονη διαμαρτυρία των εκλεγμένων αιρετών, το ΥΠΠΕΘ κατέθεσε τροπολογία στο κατατεθέν νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής βιβλιοθήκης κ.λ.π, αρ. 11, παρ 8», που να δίνει την δυνατότητα της επιλογής της απόσπασης από τους αιρετούς και όχι της υποχρεωτικής εφαρμογής της.

Όμως στην ίδια τροπολογία προστέθηκε παράγραφος που ορίζει ότι στην περίπτωση που οι αιρετοί δεν θα επιλέξουν την απόσπαση, τότε θα αναλαμβάνουν τα έξοδα μετακίνησής τους.

Η διάταξη αυτή παραβλέπει το γεγονός ότι η μετακίνηση των αιρετών γίνεται για τις ανάγκες της υπηρεσίας και όχι για προσωπικούς λόγους.

Επίσης η διάταξη αυτή ορίζεται με αυτό τον τρόπο, μόνο για τους αιρετούς του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ, δημιουργώντας την αίσθηση της άνισης μεταχείρισης μεταξύ των Τακτικών αιρετών των αντίστοιχων υπηρεσιακών συμβουλίων, οδηγώντας εκ νέου σε αδιέξοδο τους εκλεγμένους δημοκρατικά εκπροσώπους του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και στην επιλογή της παραίτησης.

Η συγκεκριμένη πρόταση του ΥΠΠΕΘ έρχεται σε αντίθεση με την έγγραφη απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους σε σχετικό ερώτημα, όπου αναφέρεται ότι στους εκλεγμένους αιρετούς καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του συντάγματος για ισονομία και για λόγους χρηστής διοίκησης, ΖΗΤΑΜΕ,την απαλοιφή της συγκεκριμένης παραγράφου που αναφέρει ότι ¨οι τακτικοί αιρετοί αναλαμβάνουν το κόστος των μετακινήσεών τους.¨
Οι ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΚΥΣΕΕΠ
Βούγιας Βασίλης Παπαευθυμίου Δημήτρης

Loading...
  • europalso

    ideascentral