Επιστολή μαθητών-καθηγητών στον υπουργό παιδείας: Εγγραφές – Φοίτηση και πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/09/2014 - 02:26 | Author: Newsroom

Κ. Υπουργέ,
Είμαστε Εκπαιδευτικοί και Μαθητές των ΕΠΑ.Λ Ηρακλείου και σας στέλνουμε αυτή την επιστολή για να θίξουμε ένα σοβαρό θέμα που έχει…

προκύψει με τις εγγραφές αποφοίτων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Οι μαθητές αυτοί, έως τώρα, είχαν δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης στα Επαγγελματικά Λύκεια για την απόκτηση μόνο πτυχίου ειδικότητας (καθώς απολυτήριο έχουν λάβει) και απαλλάσσονταν από τα μαθήματα γενικής παιδείας τα οποία είχαν ήδη διδαχτεί. Η απαλλαγή αυτή ήταν απόλυτα λογική καθώς το ίδιο ισχύει και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όμως, η παραπάνω ορθή και αυτονόητη πρόβλεψη του νομοθέτη καταρρίπτεται με το άρθρο 11 του ν. 4186/2013 για την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι «Ο βαθμός του απολυτηρίου και πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου προκύπτει από το Μ.Ο. της γενικής βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας, καθώς και της προφορικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής του Μαθητή». Απόρροια – Ερμηνεία της παραπάνω πρόβλεψης είναι η μεταγενέστερη Υ.Α. (Α.Π. 141641/Γ2/08-09-2014) με τίτλο «Εγγραφές- Μετεγγραφές – Φοίτηση στα Επαγγελματικά Λύκεια» που υπογράφεται από τον κ. Υφυπουργό, σύμφωνα με την οποία οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ αλλά και ΕΠΑ.Λ έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ αλλά πρέπει να ξανά-διδαχτούν τα μαθήματα γενικής παιδείας.

Κ. Υπουργέ,

Πρέπει να επανεξετάσετε άμεσα την παραπάνω λανθασμένη πρόβλεψη και να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιητικές ρυθμίσεις έτσι ώστε οι μαθητές αυτοί να απαλλάσσονται των μαθημάτων γενικής παιδείας. Όπως χαρακτηριστικά μας λένε οι μαθητές αυτοί «είναι εμπαιγμός, κοροϊδία και «καψόνι» για μας να μας λένε ότι πρέπει να ξανά-διδαχτούμε και ξανά-βαθμολογηθούμε στα μαθήματα που ήδη το έχουμε κάνει». Με την ισχύουσα νομοθεσία π.χ. απόφοιτος ενός ΕΠΑ.Λ που τέλειωσε την ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων , πήρε απολυτήριο και πτυχίο και επιθυμεί να εγγραφεί στο ίδιο σχολείο στη Β΄ τάξη στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών για να λάβει και το πτυχίο του Ηλεκτρονικού είναι υποχρεωμένος να ξανά-διδαχτεί και ξανά – βαθμολογηθεί από τους ίδιους καθηγητές τα ίδια μαθήματα γενικής παιδείας!

Επίσης, με τον τρόπο αυτό υπολογισμού του βαθμού απολυτηρίου και πτυχίου ειδικότητας απαξιώνονται πλήρως τα πτυχία του ΕΠΑ.Λ καθώς ένας μαθητής π.χ. της ηλεκτρολογίας μπορεί να λάβει πτυχίο ειδικότητας έχοντας στα μαθήματα ειδικότητας αρκετά κάτω από τη βάση και «διασώζοντας» τον, η γυμναστική και τα υπόλοιπα μαθήματα γενικής παιδείας. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής έχει την παρακάτω ετήσια επίδοση στα μαθήματα λαμβάνει πτυχίο ειδικότητας με βαθμό 10,3.

Παράδειγμα ετήσιας επίδοσης ενός Μαθητή:
Ελληνική Γλώσσα 10
Μαθηματικά 10
Θετικές επιστήμες 12
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 15
Ξένη γλώσσα 16
Φυσική αγωγή 18
Ηλεκτροτεχνία 07
Ψηφιακά Συστήματα 07
Ηλεκτρικές Μηχανές 07
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ 07
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών 07
Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής 07

Και το ερώτημα κ. Υπουργέ είναι: Αυτός ο μαθητής που έχει σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας 07 και πτυχίο ειδικότητας 10,3 θεωρείται ένας επιτυχών πτυχιούχος της ειδικότητας Ηλεκτρολογίας; Το πτυχίο του ανταποκρίνεται στις γνώσεις Ηλεκτρολογίας που αποκόμισε; Μπορεί να λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;

Το παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο «τραβηγμένο» αν είχαμε ένα μαθητή που στα μαθήματα γενικής παιδείας είχε επιδόσεις 15-16 και στα μαθήματα ειδικότητας 04-05 και σε αυτήν την περίπτωση ο μαθητής θα λάβει Πτυχίο Ειδικότητας!

Κ. Υπουργέ,

Σας ζητάμε:
1) Να τροποποιήσετε την πρόβλεψη του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 έτσι ώστε ο βαθμός πτυχίου να υπολογίζεται μόνο από τον Μ.Ο. των μαθημάτων ειδικότητας.
2) Να εκδώσετε άμεσα μια εγκύκλιο – οδηγία προς τα ΕΠΑ.Λ της Χώρας σύμφωνα με την οποία οι εγγεγραμμένοι μαθητές οι οποίοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου τίτλου να απαλλάσσονται των μαθημάτων Γενικής παιδείας καθώς οι μαθητές αυτοί βρίσκονται σε καθεστώς ομηρείας και είναι έτοιμοι να σταματήσουν τις σπουδές τους.

Το αίτημα αυτό το στηρίζει σύσσωμη η Εκπαιδευτική και Μαθητική κοινότητα. Ενδεικτικά επισυνάπτουμε την επιστολή της ΟΛΜΕ για το θέμα, το υπόμνημα της ΟΛΤΕΕ που σας καταθέσανε κατά την συνάντηση σας, την επιστολή της ΕΕΕΤΕΚ αλλά και τις επιστολές – διαμαρτυρίες που μας γνωστοποιηθεί των συνδικαλιστικών παρατάξεων.

Παράλληλα με το παραπάνω θέμα σας ζητάμε να εξετάσετε και να διορθώσετε δύο ακόμα αδικίες που υφίστανται οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. Συγκεκριμένα,

1) Με νομοθετική ρύθμιση πρέπει να προβλεφτούν Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους υποψήφιους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ όπως αντίστοιχα ισχύει για τους απόφοιτους των ΓΕ.Λ. Στο όνομα της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές θεωρούμε ότι πρέπει να διορθωθεί η παραπάνω ανισότητα.
Να δοθεί η δυνατότητα στους κάτοχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. που αποκτούν πτυχίο ειδικότητας από το ΕΠΑ.Λ. να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Ομάδας Α’ για την εισαγωγή σε τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας των Τ.Ε.Ι.

Τέλος, σας ζητάμε να αποκαταστήσετε τους εκπαιδευτικούς της επαγγελματικής εκπαίδευσης που βρίσκονται εδώ και 15 μήνες σε καθεστώς διαθεσιμότητας – ομηρείας και οι οποίοι όπως έχετε παραδεχτεί και εσείς βρίσκονται αναίτια και άδικα στη θέση αυτή. Γνωρίζουμε ότι κάνετε ενέργειες πάνω σε αυτό το θέμα και ευελπιστούμε να δοθεί άμεσα μια λύση.

tro-ma-ktiko

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral