ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ WORD

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/10/2015 - 15:51 | Author: Newsroom

Προς Υπουργό Παιδείας

Θέμα: “Σχετικά με τις ανακοινώσεις ΕΕΦ και ΕΕΧ για τις προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ04”

Κύριε Υπουργέ

Στις 21-10-2015 η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και η Ένωση Ελλήνων Χημικών δημοσίευσαν συντονισμένα άρθρα διαμαρτυρόμενες για τη μείωση των προσλήψεων αναπληρωτών των ειδικοτήτων τους, απευθυνόμενοι παράλληλα και στον Υπουργό Παιδείας.

Η διαπίστωση αυτή προκύπτει αβίαστα από το κοινό τους αίτημα:

οι επόμενες φάσεις καθορισμού των θέσεων αναπληρωτών να γίνονται με κριτήριο τιςπραγματικές ανάγκες σε όλες τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 και με διαφανή τρόπο, διότι στο σημερινό δυσμενές εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον η δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των πολιτών σε ότι αφορά στις ευκαιρίες και στις δυνατότητες εργασίας αποτελεί αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα

Την παραπάνω αρχή, η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (ΕΓΕ) την αντιλαμβάνεται ως αίτημα για διδασκαλία των μαθημάτων του κλάδου ΠΕ04 από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Το θέμα αυτό αγγίζει ένα κοινό πρόβλημα όλων των ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πού σχετίζεται με τις β΄ αναθέσεις· την στελέχωση δηλαδή των εκπαιδευτικών δομών από μόνιμους και αναπληρωτές με τέτοιο τρόπο ώστε η διδασκαλία κάθε μαθήματος να γίνεται από την εκάστοτε ειδικότητα α΄ ανάθεσης, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, χωρίς στρεβλώσεις, με κυρίαρχο το πνεύμα της ισότιμης αντιμετώπισης και το σεβασμό σε μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και στην επιστήμη που εκπροσωπεί ο καθένας.

Δυστυχώς, όσον αφορά την ειδικότητά μας κάτι τέτοιο δε συμβαίνει καθώς, όπως μαρτυρούν τα παρακάτω επίσημα στοιχεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Γ΄,Αρ. Πρωτ. 124982/Ε2/04-08-2015) για το σχολικό έτος 2014-2015, από τις 18.709 ώρες «Γεωλογία Γεωγραφία» Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, οι 12.247 καλύφθηκαν με β΄ ανάθεση .

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ03 ΠΕ03.50 ΠΕ04.01 ΠΕ04.01.50 ΠΕ04.02 ΠΕ04.02.50 ΠΕ04.03 ΠΕ04.04 ΠΕ15

Γεωλογία

368866

3259

95

1977

28

8

784

2342

Γεωγραφία

Σύνολο: 12.247

Η ΕΓΕ συμφωνεί με την διατυπωθείσα αρχή και στηρίζει το συγκεκριμένο αίτημα των ενώσεων ΕΕΦ και ΕΕΧ για διαφάνεια και προσλήψεις βάσει πραγματικών αναγκών, αρχή

που προϋποθέτει να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών και το σύνολο των ωρών α΄ ανάθεσης!Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει συνεννόησηόλωντωνΕπιστημονικών Ενώσεων των Φυσικών Επιστημών ώστε να λυθούν τα προβλήματα του κλάδου μας (ΠΕ04) με βάση την παραπάνω αρχή.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία και απόψεις που περιλαμβάνονται στα κείμενα της ΕΕΦ και ΕΕΧ τα θεωρούμε αντίστοιχα ελλιπή και παραπλανητικά καθώς είναι αποσπασματικά και δεν παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα που επικρατεί.

Συγκεκριμένα, το κείμενο της ΕΕΧ αναφέρει τις μέχρι τώρα προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ 04για το σχ.έτος2015-2016:

Ειδικότητα ΠΕ04

Αριθμός προσλήψεων

Ποσοστό %

Φυσικοί

148

23,5

Χημικοί

103

16,3

Βιολόγοι

361

57,2

Γεωλόγοι

19

3,0

Σύνολο

631

100,0

χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση των εν λόγω ειδικοτήτων στις εκπαιδευτικές δομές καθώς και το σύνολο των ωρών των μαθημάτων τους α΄ ανάθεσης, από το πληροφοριακό σύστημα του Υπ. Παιδείας. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου να προκύψει ολοκληρωμένη εικόνα και να εξαχθούν ασφαλή

συμπεράσματα όσον αφορά τις προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ04 αλλά και τις μελλοντικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.Δυστυχώς τα στοιχεία αυτά αποκρύπτονταιδιαρκώς και επιμελώς ενώ όσες φορές έρχονται στην επιφάνεια δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που επικαλούνται οι ενώσεις ΕΕΦ και ΕΕΧ.

Η ΕΓΕ είναι διαθέσιμη για κάθε διευκρίνιση σχετικά με τα στοιχεία τα οποία παραθέτονται στην παρούσα επιστολή και φυσικά έτοιμη να συμμετέχει εάν της ζητηθεί, σε οποιοδήποτε διάλογο μεταξύ των Επιστημονικών Ενώσεων.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση Ο Πρόεδρος

Δρ. Ευθύμης Λέκκας Καθηγητής

Loading...
  • europalso

    ideascentral