Επιμορφωτικά Προγράμματα ΕΚΠΑ – Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/07/2014 - 11:04 | Author: Newsroom

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», IΕ’ κύκλος με Κ.Ε.

11503 οργανώνει τα ακόλουθα Επιμορφωτικά Σεμινάρια:

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο όσον αναφορά τη χρήση εφαρμογών για την εκπόνηση αναφορών σχετικών με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 2 Σεπτεμβρίου 2014.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκμάθηση της εφαρμογής του διεθνούς συστήματος ποιότητας ISO 9001:2008 σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 3 Σεπτεμβρίου 2014.

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση των θεωριών, των τεχνικών εφαρμογής αλλά και του ελληνικού του θεσμικού πλαισίου στην αξιολόγηση διοικητικού έργου και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις1 Σεπτεμβρίου 2014.

20 ώρες (Κωδ. ΕΟΠΠΕΠ)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων στις διαδικασίες εξέτασης και πιστοποίησης για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 4 Σεπτεμβρίου 2014.

Τα επιμορφωτικά Προγράμματα απευθύνονται στο σύνολο τους σε:

  • Εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

  • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

  • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

  • Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.

  • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

  • Κάθε ενδιαφερόμενο.

Loading...
  • europalso

    ideascentral