Επιμόρφωση στελεχών και εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/09/2015 - 10:32 | Author: Newsroom

«Επιμόρφωση στελεχών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων»

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Συμφωνίας Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, που υπογράφηκε στις 14/7/2015, θα πραγματοποιηθούν ημερίδες και επιμορφωτικά προγράμματα των στελεχών και των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων.

Στόχος τους είναι η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην ένταξη της διάστασης του φύλου, στις παιδαγωγικές πρακτικές και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις. Ειδικότερα:

Οι ημερίδες «Ευαισθητοποίησης στελεχών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διακρίσεων και ισότητας των φύλων» θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις 2/10/2015, στη Ρόδο στις 16/10/2015, στα Ιωάννινα στις 2/11/2015 και στη Θεσσαλονίκη στις 10/11/2015. Απευθύνονται σε Περιφερειακούς/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικούς/ες Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπευθύνους/ες Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα «Ευαισθητοποίησης στελεχών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διακρίσεων και ισότητας των φύλων» θα διεξαχθούν στην Καβάλα στις 5/10-2/11/2015, στην Καλαμάτα στις 12/10-12/11/2015, στον Βόλο στις 22/10-23/11/2015, στα Χανιά στις 2/11-3/12/2015 και στην Αθήνα στις 9/11-10/12/2015. Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας είκοσι μίας (21) ωρών, θα πραγματοποιηθούν κατά τις απογευματινές ώρες ή/και εντός σαββατοκύριακου έτσι, ώστε να μη διαταράσσεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων και να έχουν οι εκπαιδευτικοί τη δυνατότητα συμμετοχής. Θα προτιμηθεί ένας/μια εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις ημερίδες και να συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα χρειάζεται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του ΕΚΔΔΑ https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp το αργότερο είκοσι μέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της κάθε επιμορφωτικής δράσης. Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στην προβλεπόμενη δοκιμασία γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν έγκαιρα για το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τον τόπο, τις ώρες διεξαγωγής της και άλλες σχετικές λεπτομέρειες. To EKΔΔΑ καλύπτει το κόστος διαμονής και διατροφής ή ημιδιατροφής όσων εκ των συμμετεχόντων/ουσών σε επιμορφωτικά προγράμματα υπαλλήλων δικαιούνται ανάλογη κάλυψη (άνω των 50 χλμ. από τον τόπο υπηρεσίας τους).

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να επισημάνουν στην αίτηση συμμετοχής ότι αιτούνται την εξασφάλιση διαμονής και ημιδιατροφής. Σε ειδικές περιπτώσεις αντί της ημιδιατροφής παρέχεται πλήρης διατροφή.

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral