Επιμόρφωση για τη «Δ ιαφάνεια και Αντιδιαφθορά»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/12/2014 - 18:33 | Author: Newsroom

Δράσεις διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη Διαφάνεια και Αντιδιαφθορά για Καλή Διακυβέρνηση σε κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης – Αστυνομία».

Ειδικότερα το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε αποφοίτους της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.), που υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Ακαδημία και θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα προκειμένου να καταδειχθεί κατά πόσο είναι κατανοητό, εύληπτο και εύχρηστο από τους εκπαιδευόμενους Αξιωματικούς.

Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, θα ακολουθήσει αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος, με βάση την τελική μορφή που θα λάβει, ώστε να εξεταστεί στη συνέχεια εάν, με αντίστοιχη μεταβολή του νομικού πλαισίου που διέπει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σ.Α.Ε.Α., μπορεί, σε συνεννόηση και με την Αστυνομική Ακαδημία, να ενταχθεί, στο σύνολό του ή μαθήματά του, στο κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων του 4ου έτους σπουδών της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό τις προϋποθέσεις και με την προβλεπόμενη για την εν λόγω Σχολή διαδικασία.

Τα σεμινάρια προβλέπεται να περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση με διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία, επίλυση αποριών και πρακτικών ζητημάτων, καθώς και πρακτική εκπαίδευση μέσω εργαστηρίων και προσομοιώσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διεξαχθεί ταχύρρυθμη ανίχνευση αναγκών των προς εκπαίδευση αποφοίτων της Σχολής Αξιωματικών μέσω ερωτηματολογίων και θα συνταχθεί μελέτη εφαρμογής για να διαπιστωθούν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αντιλήψεις που πιθανόν να διαφοροποιούνται ανάμεσα στους υπηρετούντες σε κέντρο και περιφέρεια.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral