Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α’ και Β’ φάσης για την ειδική αγωγή

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/12/2014 - 10:19 | Author: Newsroom

“Σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης για το σχολικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020».

Το έργο των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α΄και Β’ φάσης ορίζεται ως εξής:

i. Σύνταξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους Επιμορφωτές για επικαιροποίηση του Μητρώου Επιμορφωτών

ii. Επεξεργασία αιτήσεων υποψηφίων Επιμορφωτών

iii. Σύνταξη καταλόγου υποψηφίων Επιμορφωτών με φθίνουσα σειρά κατάταξης και Δημιουργία Προσωρινού Μητρώου Επιμορφωτών

iv. Εξέταση ενστάσεων υποψηφίων Επιμορφωτών

v. Δημιουργία Οριστικού Μητρώου Επιμορφωτών

vi. Επικοινωνία και συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ενημέρωση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο σεμινάριο επιμόρφωσης

vii. Επεξεργασία αιτήσεων εκπαιδευτικών και δημιουργία τμημάτων επιμόρφωσης

viii. Κατανομή των εκπαιδευτικών σε τμήματα

ix. Εκπόνηση ωρολογίου προγράμματος κάθε επιμορφωτικού προγράμματος x. Συγκέντρωση και αποστολή παρουσιολογίων επιμορφούμενων και επιμορφωτών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην ΕΥΕ ΕΔ.

xi. Επίδοση ερωτηματολογίων αξιολόγησης στους επιμορφούμενους και τους επιμορφωτές της Α’ και Β’ φάσης Επιμόρφωσης, επεξεργασία αυτών και σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων. xii. Άλλες απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral