• Επιλογή εκπαιδευτών ΔΙΕΚ με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν 19/12/16

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/07/2017 - 11:15 | Author: Newsroom

  Το έκτο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),όπως προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4452/2017 (Α΄17), αντικαθίσταται ως εξής:

  «Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου για την επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019 και η επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ του σχολικού έτους 2017-2018 γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τις 19.12.2016 διατάξεις.»

  Αυτό αναφέρει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι στη σελίδα 138 και 139, άρθρο 78.

  Δείτε το νομοσχέδιο

  Loading...