Επικαιροποιημένες οδηγίες Ι.Ε.Π. για την αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής έρευνας σε σχολεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/07/2015 - 18:04 | Author: Newsroom

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη υπ. αριθ. 01/07-01-2015 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) προέβη σε πλήρη επικαιροποίηση των Οδηγιών για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διεξαγωγής έρευνας σε σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλες δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (π.χ.

Γ.Α.Κ., Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.).

Οι εν λόγω οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://www.iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=202&lang=el), ενώ στην ιστοσελίδα του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχει προστεθεί σύνδεσμος που παραπέμπει στον ως άνω αναφερόμενο σύνδεσμο.

Στον εν λόγω σύνδεσμο περιλαμβάνονται:

 1. Προδιαγραφές αίτησης ερευνών (έγγραφο σε μορφή word)
 2. Προδιαγραφές αίτησης ερευνών (έγγραφο σε μορφή pdf)
 3. Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας
 4. Έντυπο Υ.Δ. για βιντεοσκόπηση
 5. Έντυπο Υ.Δ. για ηχογράφηση
 6. Κωδικοί Δημόσιων Σχολείων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια)[1]
 7. Κωδικοί Ιδιωτικών Σχολείων

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες ο ενδιαφερόμενος ερευνητής ή ερευνήτρια θα πρέπει να καταθέσει, σε τρία αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, τα κάτωθι:

 1. Αίτηση προς το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., και συγκεκριμένα προς την αρμόδια Διεύθυνση Σπουδών (π.χ. Διεύθυνση Σπουδών Π/βάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Σπουδών Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης)
 2. Συμπληρωμένο Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας
 3. Κατάσταση των σχολείων με τους κωδικούς τους
 4. Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας
 5. Βεβαίωση της επιβλέπουσας επιτροπής ή του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι οι υπογράφοντες έλαβαν γνώση του περιεχομένου των παραστατικών της έρευνας και ότι συμφωνούν με τη διεξαγωγή της
 6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ερευνητή και, στην περίπτωση που η έρευνα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από ερευνητική ομάδα, προσκομίζονται τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έρευνας που πρόκειται να επισκεφτούν τις σχολικές μονάδες.

Αναλυτικότερα στοιχεία περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα.

Οδηγίες για τη διεξαγωγή έρευνας
 1. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
  Επισήμανση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχετικά φίλτρα των στηλών του αρχείου excel (Νομός, Τύπος Μονάδας, κλπ), ώστε να βρείτε άμεσα τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν.
  * Στοιχεία από πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΟΠΑΙΘ, το οποίο ενημερώνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Εκπαίδευσης.
 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)

Ο Πρόεδρος Σωτήριος Γκλαβάς

[1] Στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα edatacenter του ΥΠΟΠΑΙΘ, το οποίο ενημερώνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Εκπαίδευσης.

ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, I.E.Π.

Loading...
 • europalso

  ideascentral