Επιδότηση μαθητείας και πρακτικής άσκησης σε φορείς του Δημοσίου -Οι ωφελούμενοι

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/06/2018 - 23:43 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Την Επιδότηση της / των μαθητευομένων των Μαθητείας του ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018»

περιλαμβάνει ΦΕΚ που υπογράφουν ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Στην απόφαση περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητευόμενων.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι το σύνολο των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που φοιτούν στις εν λόγω Σχολές κατά το χρονικό διάστημα 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

ΦΕΚ

Loading...
  • europalso

    ideascentral