ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ – ΜΙΑ ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/05/2015 - 13:20 | Author: Newsroom

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΛΑΖ ΕΟΤ ΕΝΑΝΤΙ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ E-MAIL makisliv@gmail.com ΤΗΛ.

6944026767 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 06-05-2015

Γνωρίζοντας ότι με το τελείωμα της σχολικής χρονιάς έχουμε το φαινόμενο εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη πρώτη και δέυτερη τάξη των δημοτικών σχολείων να προτείνουν στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου που υπηρετούν την επανάληψη της τάξης μαθητών με διαγνωσμένες ή μη μαθησιακές δυσκολίες,αρκετές φορές χωρίς να έχουν τη συναίνεση των γονέων , θέλει να εκφράσει την αντιθεσή του σ’αυτήν την ,θεωρώντας την άδικη,αναχρονιστική και αντιπαιδαγωγική.

Βασίζεται στο προ εικοσαετίας προεδρικό διάταγμα (121/1995), που δίνει το δικαίωμα στον δάσκαλο να προτείνει στο σύλλογο διδασκόντων την επανάληψη της τάξης για μαθητές που κατά την κρίση του και κάτω από ορισμένες προυποθέσεις,δεν πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 8/1995

(5. Μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν αξιολογούνται και δεν βαθμολογούνται σε όσα μαθήματα έχουν αντικειμενική δυσκολία παρακολούθησης και εξέτασης. Συμμετέχουν όμως στη διαδικασία αυτών ως το σημείο που αυτοί μπορούν.
6. Η αξιολόγηση των μαθητών των ειδικών τάξεων(Τμήματα Ενταξης) γίνεται από το δάσκαλο της κανονικής τάξης σε συνεργασία με το δάσκαλο της ειδικής τάξης.
7.Μαθητές κανονικών δημοτικών σχολείων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες πιστοποιούνται από διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας, (Νόμος 1566/85 άρθρο 33) ή κινητής ιατροπαιδαγωγικής διαγνωστικής ομάδας (Π.Δ. 472/83), αξιολογούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά για τους μαθητές της κατηγορίας αυτής, ΚΕΔΔΥ)

και της ερμηνευτικήεγκυκλίου της διεύθυνσης σπουδών (25-01-1996 με Αριθμ. πρωτοκ.Φ.7/15/Γ1/89) που αναφέρει ότι:

ς “Σύμφωνα με το Π.Δ. 121/95 οι μαθητές επαναλαμβάνουν την τάξη εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Διατάγματος αυτού, το οποίο παραπέμπει στο αρ.2 του Π.Δ. 8/95.

Για το λόγο αυτό το σχολείο έγκαιρα διερευνά και επισημαίνει τις μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζουν κάποιοι μαθητές και τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια μέσα ή έξω από την τάξη με εξατομικευμένα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Π.Δ. 462/91, άρθρ. 5), τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις γνωστικές ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες των μαθητών αυτών, ώστε να ξεπεράσουν με επιτυχία τις δυσκολίες που παρουσιάζουν και να ενταχθούν ομαλά στην τάξη
τους

Οι εκπαιδευτικοί της τάξης στις περιπτώσεις των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες συνεργάζονται με τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο της περιφέρειας, με το διευθυντή του σχολείου και ασφαλώς με τους ενδιαφερόμενους γονείς, τους οποίους ενημερώνουν ανελλιπώς για την πορεία του παιδιού τους.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση επανάληψης της τάξης οι γονείς πρέπει να έχουν πειστεί ότι το σχολείο έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εκπαιδευτικής παρέμβασης για την περαιτέρω βελτίωση της επίδοσης του μαθητή και ότι η απόφαση για την επανάληψη τάξης είναι προς όφελός του.

Είναι αυτονόητο ότι το θέμα της επανάληψης της τάξης δεν αφορά μόνο το δάσκαλο του συγκεκριμένου μαθητή, αλλά ολόκληρη τη σχολική μονάδα. Συνεπώς οι περιπτώσεις μαθητών που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης σε ειδικές συνεδριάσεις του διδακτικού προσωπικού, οι οποίες πραγματοποιούνται με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου.

Ο αρμόδιος σχολικός σύμβουλος ενημερώνεται έγκαιρα για τις περιπτώσεις των μαθητών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς, αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά, σε συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης και το Διευθυντή του σχολείου και διατυπώνει τη γνώμη του σχετικά με την περαιτέρω πορεία του μαθητή”.

Αυτά αναφέρονται πριν την ψήφιση του Νόμου 3699/2008 για την ειδική αγωγή που προβλέπει για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συγκεκριμένη διαδικασία:

ΘΕΜΑ 4ο : «Αντιμετώπιση παιδιών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικές ανάγκες και παραπομπής τους στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης, κι Υποστήριξης (ΚΕ. Δ. Δ. Υ.)».

Η αντιμετώπιση των παιδιών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικές ανάγκες, μέχρι ότου παραπεμφθούν στο αρμόδιο ΚΕ. Δ. Δ. Υ. για περαιτέρω διάγνωση, αξιολόγηση και υποστήριξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι η ακόλουθη και χωρίζεται στα εξής ιεραρχημένα στάδια:

Α΄ στάδιο (ενδοσχολική αντιμετώπιση): Α1 στάδιο : Ένα είδος συμπεριφοράς του μαθητή, προβληματίζει τον εκπαιδευτικό και γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί από τον τελευταίο, πάντα με την αρωγή της οικογένειας. Α2 στάδιο : Σε επόμενη φάση, εμπλέκεται ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.), όπου αυτό υφίσταται αλλά και όμορου ή γειτονικού σχολείου. Ζητείται η γνώμη του, διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση εντός της κοινής τάξης. Αν η κατάσταση δεν αμβλυνθεί, γίνεται συγγραφή της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) από τους δύο εκπαιδευτικούς και περνούμε στο Β΄ στάδιο (ενδεικτικό έντυπο Π. Π. Ε. παρέχεται από το αρμόδιο ΚΕ. Δ. Δ. Υ.).

Β΄ στάδιο (ενδοσχολική αντιμετώπιση): Σε αυτό το στάδιο, εμπλέκονται επιπλέον ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας καθώς και ο σύλλογος διδασκόντων. Ζητείται η γνώμη τους, διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση εντός της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε., όπου αυτό υφίσταται. Ενημερώνεται τηλεφωνικά, ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής.

Γ΄ στάδιο (παρέμβαση Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής):Όταν δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη συμπεριφορά, καλείται ο Σχολικός Σύμβουλος γενικής αγωγής της οικείας περιοχής. Mε την αρωγή στα σημεία που θα χρειαστεί, του Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) για μια περίοδο 4-8 εβδομάδων (επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο Β. Π. Π.). Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε.

Δ΄ στάδιο (παρέμβαση Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής):

  • Αν παρόλα αυτά, ο στόχος του Β.Π.Π. δεν επιτευχθεί, ο Σχολικός Σύμβουλος γενικής αγωγής μετά από συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Ε. Α. Ε. και το ΚΕ. Δ. Δ. Υ. εισηγείται με πρότασή του, την παραπομπή του παιδιού στο ΚΕ. Δ. Δ. Υ. (αν το παιδί δεν έχει ήδη γνωμάτευση από άλλο πλαίσιο).
  • Από το Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας καλείται ο γονέας να κάνει αυτοπροσώπως, αίτηση στο ΚΕ. Δ. Δ. Υ., το οποίο έχει ήδη, τηλεφωνικά, ενημερωθεί από το Σχολικό Σύμβουλο γενικής ή Ε. Α. Ε., για τη συγκεκριμένη παραπομπή.
  • Το ΚΕ. Δ. Δ. Υ. ζητά από το Διευθυντή την αποστολή της Π.Π.Ε. και του Β.Π.Π. και προχωρά στη διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης σε ημερομηνία για την οποία ενημερώνει το γονέα ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, ο οποίος, γονέας ή αυτός που ασκεί τη γονική μέριμνα, υποχρεούται να συνοδεύσει το παιδί στο ΚΕ. Δ. Δ. Υ.

Επίσης στο άρθρο 6 του 3699/2008 για τα παιδιά που έχουν ανιχνευτεί μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται ρητά ότι:Στα ΤΕ μπορούν ναφοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του σχολικού συμβούλου ΕΑΕ. και:Επιπρόσθετα, στην Υπουργική Α πόφαση αριθ.27922/Γ6,ΦΕΚ 449/3-12-2007,Ά Καθήκονντα και Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής,Εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ενταξης,παράγραφος 2 δηλώνεται :>. Επομένως δικαιολογίες ότι δεν υπάρχει διάγνωση δεν ευσταθούν και η διάγνωση δεν αποτελεί κριτήριο για το αν ένας μαθητής αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες.

Επειδή από την εμπειρεία μας, σπάνια εφαρμόζονται οι διαδικασίες που αναφέρονται πριν ,ειδικά για τους μαθητές της Α τάξης καθυστερεί η ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών τους ή πρέπει να περιμένουν την διάγνωση από τα ΚΕΔΔΥ που υπολειτουργούν και με την λειτουργεία των ΕΔΕΑΥ υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση και σύγχυση αρμοδιοτήτων , με αποτέλεσμα ο μαθητής να μην στηρίζεται καθόλου σε όλη τη σχολική χρονιά ή αν υπάρχει Τμήμα Ενταξης που λειτουργεί να ξεκινάει προς το τέλος της σχολικής χρονίάς η παρέμβαση από τον Ειδικό Παιδαγωγό,θεωρούμε άδικο για τα παιδιά αυτά να επαναλάβουν την τάξη τη στιγμή που με ευθύνη του το σχολείο δεν φρόντισε έγκαιρα και έγκυρα να τα στηρίξει.

Πιστέυουμαι ότι αυτή η επιβαρύνει την ψυχολογία του παιδιού με αποτέλεσμα να εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά, να στοχοποιήται,να γίνεται αποδέκτης αρνητικών σχολίων από τους συμμαθητές του,με αμφισβητούμενο μαθησιακό όφελος.Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι μόνο για ένα 20% των παιδιών που έμειναν στην ίδια τάξη υπήρχε κάποιο όφελος αλλά και αυτό ήταν για λίγο χρονικό διάστημα.

Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι κάτι και θα ακολουθεί το παιδί σε όλη τη δειάρκεια της σχολικής ζωής του,άρα το σχολείο πρέπει να βοηθήσει το μαθητή να διαχειρίζεται την δυσκολία του με σεβασμό στην διαφορετικοτητά του,προσφεροντάς του την κατάλληλη εκπαιδευτική στήριξη που αναδεικνύει τις δυνατοτητές του. Σχεδόν όλα τα παιδιά που επαναλαμβάνουν τη τάξη αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες διαγνώσκονται αρκετά αργότερα .

Καταλαβαίνουμε την προσπάθεια των εκπαιδευτικών ,που πιεζόμενοι από το άγχος της ολοκλήρωσης της ύλης ,την ανυπαρξία επιμορφωσής τους,τον μπαμπούλα της αξιολόγησης τους,να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας και τους ζητάμε να δουν σε κάθε παιδί ξεχωριστά τις ανάγκες του ,το ρυθμό μαθησής του,τα θετικά στοιχεία του και για τα παιδιά που έχουν ένα διαφορετικό τρόπο μάθησης μέσα από την δυσκολία τους να τους βοηθήσουν να ταξιδέψουν και αυτά όχι σαν επιβάτες τρίτης θέσης στο υπέροχο ταξίδι της γνώσης που θα τα σημαδέψει για όλη τους την ζωή.

Εκφράζουμε την αντιθεσή μας στην πρακτική της επανάληψης της τάξης, πιστεύουμε ότι δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στα παιδιά , και καλούμε, τους γονείς να μην πείθονται από την δικαιολογία ότι είναι προς όφελος του παιδιού και να μην συναινούν,τους δασκάλους να αναλογιστούν ότι πάνω από όλα είναι παιδαγωγοί ασκώντας δημόσιο λειτούργημα και όχι διαικπερεωτές της διδακτικής ύλης.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΕΤΡΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΡ.

iPaideia.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral