Επαναφέρεται αναβαθμισμένη η ενισχυτική διδασκαλία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/10/2015 - 13:57 | Author: Newsroom

Επαναφορά των αντισταθμιστικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια

Προωθείται νομοθετική ρύθμιση

Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιθυμεί, σύμφωνα με πληροφορίες του news.

gr, την άμεση έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και γι αυτό το λόγο εξετάζει την κατάθεση των ρυθμίσεων για την έναρξή της ενδεχομένως ως τροπολογία σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα.

Ο υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στις προγραμματικές του δηλώσεις στην ενισχυτική διδασκαλία, λέγοντας ότι «προχωρούμε στην επαναφορά -και μάλιστα ποιοτικά αναβαθμισμένης- της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης που είχαν ουσιαστικά καταργηθεί».

Σημειώνουμε ότι η ενισχυτική διδασκαλία είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να προσφέρει πολλά στους μαθητές, περιορίζοντας τη σχολική διαρροή ενώ κρίνεται επιτακτική η άμεση έναρξή του σε μια περίοδο όπου πολλές ελληνικές οικογένειες αδυνατούν να στηρίξουν τα παιδιά τους με φροντιστηριακή εκπαίδευση.

Επίσης το πρόγραμμα θα δώσει αρκετές θέσεις εργασίας σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθώς προβλέπονται 1.020 προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ, κυρίως αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου σε ειδικότητες όπως αυτές των φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών και άλλες.

Τα προηγούμενα χρόνια το εν λόγω πρόγραμμα λειτούργησε αποσπασματικά και στα τέλη συνήθως του σχολικού έτους και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που η προηγούμενη πολιτική ηγεσία αποφάσισε να ξεπεράσει με νομοθετική ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο το οποίο δεν κατατέθηκε προς ψήφιση. Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση παρουσιάζεται ακολούθως:

Συγκεκριμένα στο άρθρο 43 περιλαμβάνονταν τα ακόλουθα:

1.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, υιοθετούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών γυμνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους και η διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του άρθρου 51 του ν.4139/2013.

β) «Ενισχυτική διδασκαλία»: σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) «Πρόσθετη διδακτική στήριξη»: σκοπός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Τα προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται:

α) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυμνάσιο ή λύκειο ή ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων γυμνασίου ή λυκείου,

β) στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013,

γ) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 ν.2525/1997 καθώς επίσης στα γυμνάσια και γενικά λύκεια που λειτουργούν στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, και

δ) στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης.

3. Με απόφαση του αρμοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος προσδιορίζονται τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των ανωτέρω Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο σχολικό έτος, τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια επιλογής και ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών, οι ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων.

4. Η λειτουργία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή, στην οποία μετέχουν δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύο εκπρόσωποι της ομάδας θεραπευτών και ο επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπονται οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση λειτουργίας των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης, λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, του αρμοδίου κοινωνικού λειτουργού ή, ελλείψει αυτού, του εκπαιδευτικού που θα ορίσει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης.

6. Η δαπάνη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α και γ της πρώτης παραγράφου, των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 και της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης θα βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

7.Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης και τα κριτήρια επιλογής, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης των συμβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών.

8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού.

9. Στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας τους, καθώς επίσης στην περίπτωση της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης, η πρόσληψη μονίμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα βάσει αντίστοιχου ειδικού αξιολογικού πίνακα που καταρτίζεται από τον αρμόδιο Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Στα μαθητικά τμήματα των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013, λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας τους, η πρόσληψη μονίμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα κατόπιν συνέντευξης που διενεργεί η επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, και αφού ληφθούν αιτιολογημένα υπόψη τα κριτήρια πρόσληψης που θα ορίζει η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

11. Με απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε συνάρτηση με τον αριθμό των μαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης ο αριθμός των μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραμμα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης.

12. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των διδασκόντων στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, στα μαθητικά τμήματα που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης.

13. Η υπηρεσία των ως άνω εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη ως διδακτική προϋπηρεσία για την ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

14. Με απόφαση του Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται σε κάθε Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Κέντρου αυτού. Στα μαθητικά τμήματα των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013, με απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, ορίζεται ως Υπεύθυνος ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ή ο επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ένα μέλος της ομάδας θεραπευτών.

15. Η αμοιβή του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και του Υπευθύνου του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί στο πλαίσιο εγκεκριμένου Οργανισμού θεραπείας του ν.4139/2013 βαρύνει τον προϋπολογισμό του εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν δύναται να υπερβαίνει το μικτό ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως.

16. Από τις 30 Ιουνίου 2015 καταργείται το άρθρο 27 ν.1304/1982, το άρθρο 4 ν.1824/1988, η παράγραφος 10 του ν.2525/1997, το άρθρο 32 του ν.4027/2011, το π.δ. 429/1991 και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

newsbeast.gr Καλόγηρος Βασίλειος

Loading...
  • europalso

    ideascentral