• ΕΠΑΛ – Αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα. Οδηγίες προς τους διδάσκοντες

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/04/2015 - 21:02 | Author: Newsroom

  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) – Τ.Ε.Ε.

  • ΦΕΚ 2772/16-10-2014

  • ΦΕΚ 1411/3-6-2014
  • ΦΕΚ 1336/26-5-2014
  • ΦΕΚ 934/14-4-2014
  • ΦΕΚ 932/14-4-2014
  • ΦΕΚ 785/31-3-2014
  • ΦΕΚ 2809/5-11-2013
  • ΦΕΚ 193/17-9-2013
  • ΦΕΚ 2211/9-9-2013
  • ΦΕΚ 2893/26-10-2012
  • ΦΕΚ 2551/19-9-2012
  • ΦΕΚ 2528/17-9-2012
  • ΦΕΚ 2499/13-9-2012
  • ΦΕΚ 1131/10-4-2012
  • ΦΕΚ 2080/20-9-2011
  • ΦΕΚ 1643/21-7-2011
  • 126265/Γ2/11-10-2010
  • 540/Γ2/5-1-2010
  • 128761/Γ2/19-10-2009
  • ΦΕΚ 603/2-4-2009
  • 114036/Γ2/5-9-2008
  • ΦΕΚ 1493/30-7-2008
  • ΦΕΚ 1304/7-7-2008
  • ΦΕΚ 1294/3-7-2008
  • ΦΕΚ 1293/3-7-2008
  • ΦΕΚ 1279/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1278/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1277/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1276/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1275/2-7-2008
  alt
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74894/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, του τομέα Πληροφορικής, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74922/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών, του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74914/Γ2/10-6-2008. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74911/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

  • ΦΕΚ 1257/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1256/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1255/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1254/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1253/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1212/30-6-2008
  • ΦΕΚ 1211/30-6-2008
  • ΦΕΚ 1210/30-6-2008
  • ΦΕΚ 2057/23-10-2007
  • ΦΕΚ 1564/17-8-2007
  • ΦΕΚ 1563/17-8-2007
  • ΦΕΚ 1562/17-8-2007
  • ΦΕΚ 1522/17-8-2007
  • ΦΕΚ 1521/17-8-2007
  • 85045/Γ2/30-7-2007
  • 85043/Γ2/30-7-2007
  • 85039/Γ2/30-7-2007
  • ΦΕΚ 1561/17-8-2007
  • ΦΕΚ 1448/9-8-2007
  • 85026/Γ2/30-7-2007
  • ΦΕΚ 1709/22-11-2006
  • 118833/Γ2/9-11-2006
  • ΦΕΚ 1761/5-12-2006
  • ΦΕΚ 1734/28-11-2006
  • 118828/Γ2/9-11-2006
  • ΦΕΚ 536/5-5-2003
  • ΦΕΚ 304/13-3-2003
  • ΦΕΚ 1633/29-12-2000
  • ΦΕΚ 1020/11-8-2000
  • ΦΕΚ 2327/31-12-1999
  • ΦΕΚ 2325/31-12-1999
  • ΦΕΚ 2320/31-12-1999
  • ΦΕΚ 2319/31-12-1999
  • ΦΕΚ 79/7-5-1985

  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)

  • ΦΕΚ 2501/4-10-2013
  • ΦΕΚ 2211/9-9-2013
  • ΦΕΚ 1131/10-4-2012
  • 61562/Γ2/31-5-2010
  • 18011/Γ2/17-2-2010
  • 18006/Γ2/17-2-2010
  • 542/Γ2/5-1-2010
  • 541/Γ2/5-1-2010
  • ΦΕΚ 2294/27-10-2009
  • 118604/Γ2/28-9-2009
  • 118602/Γ2/28-9-2009
  • ΦΕΚ 1270/2-7-2008
  alt
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75158/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών Έργων, του τομέα Δομικών Έργων, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75152/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75150/Γ2 .Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

  • ΦΕΚ 1269/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1268/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1267/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1266/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1265/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1264/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1244/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1243/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1242/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1241/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1240/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1239/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1238/1-7-2008
  alt
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75154/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών, του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75161/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75153/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

  • ΦΕΚ 1237/1-7-2008
  alt
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75151/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογές και Δίκτυα Η/Υ, του τομέα Πληροφορικής, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75268/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογές και Δίκτυα Η/Υ, του τομέα Πληροφορικής, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75251/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών, του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75257/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75263/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.75148/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

  • ΦΕΚ 1236/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1235/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1234/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1233/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1232/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1231/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1230/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1229/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1228/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1227/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1226/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1202/30-6-2008
  • ΦΕΚ 1201/30-6-2008
  • ΦΕΚ 1200/30-6-2008
  • 138011/Γ2/3-12-2007
  • 117633/Γ2/19-10-2007

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  • ΦΕΚ 197/23-1-2015
  • ΦΕΚ 189/23-1-2015
  • ΦΕΚ 188/23-1-2015
  • ΦΕΚ 186/23-1-2015
  • ΦΕΚ 185/23-1-2015
  • ΦΕΚ 184/23-1-2015
  • ΦΕΚ 183/23-1-2015
  • ΦΕΚ 182/23-1-2015
  • ΦΕΚ 181/23-1-2015
  • ΦΕΚ 180/23-1-2015
  • ΦΕΚ 162/22-1-2015
  • ΦΕΚ 157/22-1-2015
  • ΦΕΚ 156/22-1-2015
  • ΦΕΚ 155/22-1-2015
  • ΦΕΚ 154/22-1-2015
  • ΦΕΚ 153/22-1-2015
  • ΦΕΚ 2406/9-9-2014
  alt
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 137433/Γ2/2-9-2014. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27-06-2005 υπουργική απόφαση (Β ́ 921) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α’, Β’ και Γ’ του Ενιαίου Λυκείου»
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 137429/Γ2/2-9-2014. Διδασκαλία β’ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο.
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 137430/Γ2/2-9-2014. Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο.
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 137437/Γ2/2-9-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Τεχνολογία» για τις Α’, Β’, Γ’ τάξεις Γυμνασίου.

  • ΦΕΚ 2300/27-8-2014
  • ΦΕΚ 1853/7-7-2014
  • ΦΕΚ 1401/2-6-2014
  alt
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80052/Γ2/22-5-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80026/Γ2/22-5-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80036/Γ2/22-5-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού.

  • ΦΕΚ 934/14-4-2014
  alt
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53235/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β’ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου.
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53250/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Β’ τάξης Γενικού Λυκείου.
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53254/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β’ τάξης Γενικού Λυκείου.

  • ΦΕΚ 932/14-4-2014
  • ΦΕΚ 2121/28-8-2013
  • ΦΕΚ 1173/15-5-2013
  • ΦΕΚ 2499/13-9-2012
  • ΦΕΚ 1163/10-4-2012
  • ΦΕΚ 1966/2-9-2011
  • ΦΕΚ 1562/27-6-2011
  • ΦΕΚ 1213/14-6-2011
  • ΦΕΚ 1002/26-5-2011
  • ΦΕΚ 921/5-7-2005
  • ΦΕΚ 150/13-2-2003
  • ΦΕΚ 131/7-2-2002
  • ΦΕΚ 1540/29-7-1999
  • ΦΕΚ 1342/30-6-1999
  • ΦΕΚ 343/13-4-1999

  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  • ΦΕΚ 1853/7-7-2014
  • ΦΕΚ 1401/2-6-2014
  • ΦΕΚ 2121/28-8-2013
  • ΦΕΚ 1163/10-4-2012
  • ΦΕΚ 921/5-7-2005

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  • ΦΕΚ 2121/28-8-2013
  • ΦΕΚ 1890/4-9-2009
  • ΦΕΚ 2129/14-10-2008

  .

  • ΦΕΚ 1154/28-6-2006
  • 54530/Γ2/2-6-2005
  • 54529/Γ2/2-6-2005
  • ΦΕΚ 1342/30-6-1999

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΕΠΑ.Σ.)

  • ΦΕΚ 663/20-4-2011
  • 118601/Γ2/28-9-2009
  • 118600/Γ2/28-9-2009
  • ΦΕΚ 1292/3-7-2008
  • ΦΕΚ 1291/3-7-2008
  • ΦΕΚ 1290/3-7-2008
  • ΦΕΚ 1274/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1273/2-7-2008
  alt
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75006/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών της Β’ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75024/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Φυσικοθεραπευτών, της Β’ τά.ξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75015/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Επιπλοποιίας, της Β’ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75020/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αργυροχρυσοχοΐας, της Β’ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75025/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, της Β’ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75011/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Κεραμικής – Πηλοπλαστικής της Β’ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75007/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας, της Β’ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75003/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης, της Β’ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75008/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης, της Β’ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75021/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, της Β’ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).

  • ΦΕΚ 1272/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1271/2-7-2008
  • ΦΕΚ 1251/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1250/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1249/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1247/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1246/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1245/1-7-2008
  • ΦΕΚ 1209/30-6-2008
  • ΦΕΚ 1208/30-6-2008
  • ΦΕΚ 1207/30-6-2008
  • ΦΕΚ 1206/30-6-2008
  • ΦΕΚ 1205/30-6-2008
  • ΦΕΚ 1203/30-6-2008
  • 28118/Γ2/4-3-2008
  • 21142/Γ2/20-2-2008
  • ΦΕΚ 48/18-1-2008
  • ΦΕΚ 2086/29-10-2007
  • 117625/Γ2/19-10-2007
  • 114535/Γ2/15-10-2007
  • 113805/Γ2/12-10-2007
  • 113804/Γ2/12-10-2007
  • 113800/Γ2/12-10-2007
  • 113799/Γ2/12-10-2007
  • 113794/Γ2/12-10-2007
  • 113793/Γ2/12-10-2007
  • 113791/Γ2/12-10-2007
  • 113789/Γ2/12-10-2007
  • 113788/Γ2/12-10-2007
  • 113785/Γ2/12-10-2007
  • 113782/Γ2/12-10-2007
  • 113778/Γ2/12-10-2007
  • 113774/Γ2/12-10-2007
  • 113773/Γ2/12-10-2007
  • 113770/Γ2/12-10-2007
  • 113769/Γ2/12-10-2007
  • 112867/Γ2/11-10-2007

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  • 187213/Δ4/19-11-2014
  • 174014/Γ2/27-10-2014
  • 165772/Γ2/14-10-2014
  • 160987/Γ2/7-10-2014
  • 160985/Γ2/7-10-2014
  • 141285/Γ2/8-9-2014
  • 179071/Γ2/22-11-2013
  • 153077/Γ2/18-10-2013
  • 152921/Γ2/18-10-2013
  • 152919/Γ2/18-10-2013
  • 151940/Γ2/17-10-2013
  • 151934/Γ2/17-10-2013
  • 147643/Γ2/11-10-2013
  • 147633/Γ2/11-10-2013
  • 147630/Γ2/11-10-2013
  • 145844/Γ2/9-10-2013
  • 145836/Γ2/9-10-2013
  • 139610/Γ2/1-10-2013
  • 139607/Γ2/1-10-2013
  • 139606/Γ2/1-10-2013
  • 132448/Γ2/19-9-2013
  • 132447/Γ2/19-9-2013
  • 132446/Γ2/19-9-2013
  • 120885/Γ2/3-9-2013
  • 143265/Γ2/15-11-2012
  • 142015/Γ2/13-11-2012
  • 138371/Γ2/6-11-2012
  • 138370/Γ2/6-11-2012
  • 136356/Γ2/1-11-2012
  • 136348/Γ2/1-11-2012
  • 130547/Γ2/23-10-2012
  • 109597/Γ2/19-9-2012
  • 106328/Γ2/13-9-2012
  • 106327/Γ2/13-9-2012
  • 105847/Γ2/13-9-2012
  • 104365/Γ2/11-9-2012
  • 102726/Γ2/7-9-2012
  • 102721/Γ2/7-9-2012
  • 102717/Γ2/7-9-2012
  • 79980/Γ2/12-7-2012
  • 76985/Γ2/6-7-2012
  • 76981/Γ2/6-7-2012
  • 76980/Γ2/6-7-2012
  • 47143/Γ2/27-4-2012
  • 135690/Γ2/25-11-2011
  • 113182/Γ2/30-9-2011
  • 113179/Γ2/30-9-2011
  • 101837/Γ2/8-9-2011
  • 97364/Γ2/30-8-2011
  • 46285/Γ2/14-4-2011
  • 816/5-10-2010
  • 114356/Γ2/15-9-2010
  • 114352/Γ2/15-9-2010
  • 93038/Γ2/28-7-2010
  • 56061/Γ2/18-5-2009
  • 150530/Γ2/21-11-2008
  • 114039/Γ2/5-9-2008
  • 18116/Γ2/11-2-2008
  • 129277/Γ2/14-11-2007
  • Πράξη 26/18-9-06 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  • Γ2/4841/20-10-1999
  • Γ2/5506/14-10-1998
  • Γ2/4769/4-9-1998
  • Γ2/2678/24-4-1997
  • Γ2/1904/31-3-1997

  Loading...