«Ένταξη του ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/02/2018 - 17:35 | Author: Newsroom

«Ένταξη του ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής στο

Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές,

Εν όψει της συνεδρίασης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, που θα γίνει στις επόμενες ημέρες, θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για ορισμένα ζητήματα σχετικά με το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα με την αυτοδίκαιη ένταξη του ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής σε αυτό. Ζητήματα που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς αφορούν το μέλλον του κλάδου μας, ως Νηπιαγωγοί ΠΕ60 και την προάσπιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της Προσχολικής Εκπαίδευσης.

 

 1. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο μορφές θεσμών που αφορούν το ηλικιακό φάσμα των παιδιών 0-6 ετών. Ο ένας θεσμός αφορά την πρόνοια, την αγωγή και την φροντίδα των παιδιών μέχρι να εισέλθουν στο εκπαιδευτικό σύστημα (0-4 ετών) και ο άλλος θεσμός ανήκει στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ονομάζεται “Νηπιαγωγείο” (4-6 ετών). Η ενοποίηση, λοιπόν των σπουδών, για ηλικίες που έχουν διαφορετικές αναπτυξιακές ανάγκες (βρέφη και παιδιά από 0-4 ετών και παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας 4-6 ετών) μοιραία θα επιφέρει ευτελισμό στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και μόρφωσης, σε επίπεδο Νηπιαγωγείου και επομένως σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εάν συμβεί αυτό και δεν οριοθετηθεί το ζήτημα της επικάλυψης των δύο διακριτών επιστημονικών και επαγγελματικών πεδίων και σε επίπεδο σπουδών θα προκύψουν, επιπλέον, τα εξής:
 • Θα αποδομηθεί ο χαρακτήρας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • Θα χαθεί ο ενιαίος 14χρονος χαρακτήρας του δημόσιου σχολείου, με ολέθρια αποτελέσματα για τους/τις μαθητές/τριες αλλά και τις οικογένειες, οι οποίες θα επιβαρυνθούν οικονομικά και
 • Θα οδηγηθούν σε πλήρη κατάρρευση και οι δύο δομές, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.

 

 1. Δεδομένου ότι τα πτυχία του τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του ΤΕΑΠΗ (Τμήμα Εκπαίδευσης Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας) του ΕΚΠΑ θα είναι ταυτόσημα, εφόσον και τα δύο τμήματα κατατάσσονται στο 1ο επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες), θεωρούμε απαραίτητη τη μετονομασία του τμήματος Προσχολικής Αγωγής σε «ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», όπου θα αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, το φάσμα των ηλικιών (0-4), στο οποίο απευθύνονται οι σπουδές και το επαγγελματικό πεδίο εργασίας. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο,  θα αποφευχθεί η πιθανή σύγχυση των υποψήφιων φοιτητών, ως προς τη δήλωση της Σχολής που επιθυμούν να φοιτήσουν και θα είναι διακριτά τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τους τίτλους σπουδών των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων.
 1. Σχετικά με την προσθήκη του όρου «Ανθρωπιστικών» στο τμήμα Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών, στο οποίο θα ενταχθεί το ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής (βρεφονηπιοκόμοι), θα θέλαμε να κάνουμε σαφές ότι ο εν λόγω κλάδος  έχει πρωτίστως το καθήκον να μεριμνά για την ανάπτυξη ενός οργανισμού. Το βρέφος είναι απαραίτητο να έχει περιγεννητική φροντίδα και συνολικά να αναπτύξει με ασφάλεια ως οργανισμός τις τέσσερις βασικές λειτουργίες που το διαφοροποιούν από το νήπιο (ομιλία, αυτονομία στην πρόσληψη τροφής, βάδιση, έλεγχος σφιγκτήρων). Αυτά αποτελούν προτεραιότητες για μια κοινωνία και χρειάζονται ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, τις βρεφονηπιοκόμους. Διαφορετικά, η Ελληνική κοινωνία κινδυνεύει από θανάτους νεογνών λόγω πλημμελούς φροντίδας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.   Αντίθετα, καθήκον των Νηπιαγωγών είναι η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ των νηπίων 4-6 ετών, στο φάσμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, κάνοντας τον αντίστοιχο διδακτικό μετασχηματισμό. Πρόκειται για ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών, θεμελιωμένο από το 1984 στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών/ Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που προσεγγίζει αναλυτικά και κριτικά τη γλώσσα, τη φιλολογία, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες, τις κοινωνικές επιστήμες όπως η ιστορία και η παιδαγωγική, η ανθρωπολογία, η γλωσσολογία και οι σπουδές επικοινωνίας. Συνεπώς πρόκειται για δύο επαγγελματικές κατηγορίες με απόλυτα διακριτούς ρόλους, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέονται.
 2. Η Σύνοδος Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Σχολών, που συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο (27ης και 28ης Ιανουαρίου), στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, με κεντρικό θέμα τη δημιουργία διευρυμένων Σχολών Αγωγής και Εκπαίδευσης επαναβεβαίωσε τον γενικότερο προβληματισμό της για την ένταξη τμημάτων ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια, αφού η ενδεχόμενη ένταξη τμημάτων ΤΕΙ στις Σχολές Αγωγής και Εκπαίδευσης ή στις Σχολές στις οποίες εντάσσονται Παιδαγωγικά Τμήματα, θα πρέπει να υπακούει στις εξής προϋποθέσεις: I) Ακαδημαϊκά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ii) Διασφάλιση των υπαρχόντων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Παιδαγωγικών Τμημάτων και διακριτών δικαιωμάτων των αποφοίτων από τυχόν μετεξελισσόμενα τμήματα των ΤΕΙ σε πανεπιστημιακά, iii) Δημιουργία διακριτών προγραμμάτων σπουδών και iv) Εξασφάλιση της στελέχωσης με διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και παροχή απαραίτητων οικονομικών πόρων.
 3. Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. υποστηρίζει πως η «αναμόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, προϋποθέτει συνολικό σχεδιασμό με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας του σήμερα και του αύριο, με ξεκάθαρους στόχους, οικονομική αποτίμηση και χρονικό προγραμματισμό”. Σημειώνει επίσης ότι «η ύπαρξη Τμημάτων με ίδιο όνομα και διαφορετική διάρκεια φοίτησης θα δημιουργήσει σύγχυση και αντιδικίες ως προς τα προσόντα των αποφοίτων που θα διεκδικούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.»
 4. Τέλος, η θεσμοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, που θα εξασφαλίσει στην πράξη την χωρίς όρους και προϋποθέσεις πρόσβαση των νηπίων 4-6 ετών στη δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, πριν την έναρξη των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία για το ερχόμενο σχολικό έτος. Εφόσον η διετής υποχρεωτική φοίτηση θα αφορά σε πρώτη φάση 240 Δήμους της χώρας, είναι απαραίτητο να γίνει εγκαίρως γνωστό ποιούς Δήμους αφορά η ρύθμιση, ώστε να υπάρξει και η ανάλογη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των περιοχών αυτών. Τονίζουμε πως η υποχρεωτικότητα στη φοίτηση, που θα ισχύει στους 240 Δήμους, θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο παρερμηνείας περί επιλογής του γονέα ανάμεσα στον Παιδικό Σταθμό και στο Νηπιαγωγείο για τη φοίτηση του νηπίου 4 ετών.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Μετά τιμής

Για το Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Loading...
 • europalso

  ideascentral