Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/02/2016 - 21:47 | Author: Newsroom

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000432 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η εν λόγω Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της χορήγησης υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας, κατόπιν επιλογής των αρτιότερων και ωριμότερων επιστημονικά προτάσεων, με αποκλειστικά κριτήρια επιστημονικής αριστείας.

Ο αριθμός των υποτροφιών επιμερίζεται σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς & επτά (7) επιστημονικούς κλάδους, βάσει στοιχείων για την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, ως εξής:

1) Φυσικές Επιστήμες & Επιστήμες Μηχανικού (Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες)

2) Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες Υγείας)

3) Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 4,911,202.80 €.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral