Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου 22-11-2016

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/11/2016 - 17:40 | Author: Newsroom

Γιάννης Πασπαράκης,αναπληρωτής Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 συμμετείχα ως αιρετός στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Aνάθεση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20 ΠΔΕ εκτός έδρας οργανικής θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2016-2017.
 2. Τροποποίηση αποφάσεων και διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου.
 3. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06,ΠΕ07, ΠΕ19,ΠΕ60,ΠΕ70 και ΠΕ71.
 4. Ανάκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικού στη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου
 5. Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Θέμα 1ο : Aνάθεση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19 – ΠΕ20 ΠΔΕ εκτός έδρας οργανικής θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Σε προηγούμενα ενημερωτικά είχαμε θέσει κατ’ επανάληψη το ζήτημα της τοποθέτησης των ειδικοτήτων σε λειτουργικά κενά που βγαίνουν από το ΠΥΣΠΕ. Συγκεκριμένα ζητήσαμε οι ειδικότητες να τοποθετούνται σε λειτουργικό κενό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στη συνέχεια να βγαίνουν οι ώρες που έχει η ειδικότητα σε κάθε σχολείο και αφού προηγηθεί δήλωση προτίμησης να γίνεται η συμπλήρωση σε σχολικές μονάδες μετά από συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ. Η ΔΟΕ ζήτησε από τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους διευθυντές να αποστείλουν τις πραγματικές ώρες ειδικοτήτων που υπάρχουν σε κάθε σχολική μονάδα. Οι ώρες αυτές αφού αποσταλούν στο ΠΥΣΠΕ, το συμβούλιο σε συνεδρίαση θα πρέπει να ορίσει τις λειτουργικές ανάγκες κάθε σχολείου. Αυτό δεν έχει γίνει με αποτέλεσμα σε κάποια σχολεία να περισσεύουν ώρες στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και οι συνάδελφοι αυτοί για να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριοαναλαμβάνουν μαθήματα που καμία σχέση δεν έχουν με το αντικείμενό τους, την ίδια στιγμή που σε άλλα σχολεία η έλλειψή ωρών εκπαιδευτικού της ειδικότητάς τους δημιουργεί πρόβλημα.

Κατά συνέπεια μειοψήφησα στην προτεινόμενη συμπλήρωση ωραρίου επειδή αυτή έγινε χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία που προτείνουμε και η οποία είναι η μόνη που μπορεί να εξασφαλίσει τη διαφάνεια.

 1. Στις ενέργειες του Δ/ντή Εκπ/σης που έγιναν για τον προσδιορισμό λειτουργικών κενών χωρίς έγκριση του ΠΥΣΠΕ θα πρέπει να παρεμβαίνει άμεσα η Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης και να ακυρώνει τις αποφάσεις αυτές.
 1. Η συμπλήρωση ωραρίου ειδικοτήτων είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του ΠΥΣΠΕ όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία (ν. 50/96 όπως συμπληρώνεται από τον 100/97). Η προσυπογραφή τους ένα μήνα αργότερα από το ΠΥΣΠΕ υποβιβάζει το όργανο και παρακάμπτει τους θεσμούς. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παρέμβει η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης και να ακυρώσει τις αποφάσεις.

Είναι ξεκάθαρη η θέση μας:

 1. Τοποθετήσεις από το ΠΥΣΠΕ
 2. Όλα τα λειτουργικά κενά και οι ώρες ειδικοτήτων να βγαίνουν από το ΠΥΣΠΕ όπως προβλέπει ο ν. 3848/10
 3. Συμπλήρωση ωραρίου στο σύνολο των ωρών που υπάρχουν σε κάθε σχολική μονάδα με έγγραφη αίτηση συναδέλφων σύμφωνα με τα μόρια μετάθεσης όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία (ν. 50/96 όπως συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 100/97)
 4. Καμία μετακίνηση χωρίς έγγραφη αίτηση συναδέλφου

Θέμα 2ο : «Τροποποίηση αποφάσεων και διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου»

Θέση μας είναι πως συναινούμε και υπερψηφίζουμε μόνο τις μετακινήσεις που γίνονται με έγγραφη αίτηση των συναδέλφων και η αίτηση αυτή εξετάζεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Οι συνάδελφοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τα λειτουργικά κενά και τις ώρες κάθε σχολείου και να τοποθετούνται σύμφωνα με τα μόριά τους. Κατά συνέπεια μειοψήφησα σε όλες τις μετακινήσεις, οι οποίες τελικά πραγματοποιήθηκαν κατά πλειοψηφία.

Θέμα 3ο: «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ19, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ71»

Εγκρίθηκαν ομόφωνα όλες οι αιτήσεις

Θέμα 4ο: «Ανάκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικού στη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου»

Αφορά την απόσπαση συναδέλφου ΠΕ70(Δασκάλας) η οποία είχε αποσπαστεί στη Διεύθυνση Π. Ε. Λασιθίου και τώρα επέστρεψε στο σχολείο που ανήκει που ανήκει. Η ανάκληση της απόσπασής της έγινε ομόφωνα.

Θέμα 5ο: «Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή»

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι τρεις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί αφού οι συνάδελφοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος.

Loading...
 • europalso

  ideascentral