Ενημερωτικό για την σίτιση αναπληρωτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/04/2015 - 17:11 | Author: Newsroom

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας εξυπηρέτησης των δικαιούχων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, παρατίθεται στο παρόν έγγραφο ο κατάλογος αριθμών πρωτοκόλλου έντυπης αλληλογραφίας που παραδόθηκε από τα ΕΛΤΑ, ιδιωτικό ταχυδρομείο, ή από φυσικά πρόσωπα (δια χειρός) στην Κεντρική Γραμματεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

με αποστολείς του δικαιούχους του Προγράμματος.

Η δημοσιοποίηση του καταλόγου στοχεύει στην εξυπηρέτηση των δικαιούχων που ζητούν επιβεβαίωση παραλαβής των Φακέλων Δαπανών τους από την Ομάδα Έργου του Προγράμματος, αν και τους έχουν αποστείλει με απλό ταχυδρομείο. Με αυτό τον τρόπο το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ υποστηρίζει τους δικαιούχους, προκειμένου να περιορίσουν το κόστος των τελών αποστολής με επίσημη επιβεβαίωση της παραλαβής της. Ο δημοσιοποιούμενος κατάλογος ενημερώνεται με σωρευτικό (από 01/01/2015) περιεχόμενο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος ανά μήνα.

Τονίζεται ότι το περιεχόμενο του δημοσιοποιούμενου καταλόγου βασίζεται στις ενδείξεις που οι αποστολείς αναγράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου αλληλογραφίας και δεν επιβεβαιώνει τη φύση και την αρτιότητα του περιεχομένου σε σχέση με τις απαιτήσεις.

Με την ευκαιρία, υπενθυμίζεται στους δικαιούχους:

  • να αναγράφουν στην εξωτερική πλευρά των Φακέλων Δαπανών τους, ευκρινώς το ονοματεπώνυμό τους και τις λοιπές ενδείξεις, όπως ορίζεται στoν Οδηγό Εφαρμογής,
  • να μη χρησιμοποιούν, για λόγους οικονομίας, ακατάλληλους μη-τυποποιημένους φακέλους αλληλογραφίας (μικρότερους των 23,0 εκ Χ 11,5 εκ) που δυσχεραίνουν την αναγραφή των ενδείξεων από τον αποστολέα καθώς και την παράθεση πρόσθετων ενδείξεων και αρχειοθέτηση από την Ομάδα Έργου,

Για τη μελέτη του καταλόγου, υποδεικνύεται στους δικαιούχους:

  • να αγνοήσουν μικροδιαφοροποιήσεις στην ορθογραφία του ονοματεπωνύμου τους, δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται η ακρίβεια των στοιχείων τους όπως αυτά τηρούνται από την Ομάδα Έργου,
  • να αποφεύγουν να υποβάλουν, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, αιτήματα επιβεβαίωσης της παραλαβής του Φακέλου Δαπανών τους από την Ομάδα Έργου του Προγράμματος,
  • να ενημερώνουν την Ομάδα Έργου με e-mail στο sitisianapliroton@inedivim.gr , αν δεν εντοπίζουν την αλληλογραφία τους στον ενημερωμένο κατάλογο πρωτοκόλλου.

Για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η Ομάδα Έργου του Προγράμματος

Loading...
  • europalso

    ideascentral