Ενημερωτικό για προϋπηρεσίες που προσμετρούνται στους πίνακες αναπληρωτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/08/2015 - 01:17 | Author: Newsroom

Διευκρινίσεις για προϋπηρεσίες εκπαιδευτικών ΤΕΕ ΟΑΕΔ και Τουριστικής Εκπαίδευσης

Ποιες προσμετρούνται στους πίνακες αναπληρωτών

E-mail έστειλε το υπουργείο Παιδείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σχετικά με την προϋπηρεσία που προσμετράται στους πίνακες αναπληρωτών των εκπαιδευτικών ΤΕΕ ΟΑΕΔ και Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Φλώρινας στο e-mail αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40026/17-2-1999 (ΦΕΚ 171/Β/2-3-1999) κοινή υπουργική απόφαση και το άρθρο 14, παρ.3 του Ν. 3475/06 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006), προσμετράται η προϋπηρεσία στα Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Α’ και Β’ κύκλου του ΟΑΕΔ παρασχεθείσα από 17-02-1999 έως και το σχολικό έτος 2007-2008.

Επισημαίνεται ότι προϋπηρεσία στα Τ.Ε.Ε. Μαθητείας του ΟΑΕΔ αφορά μόνο στους κλάδους ΠΕ01-Θεολόγων, ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ04-Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ05-Γαλλικών, ΠΕ06-Αγγλικών, ΠΕ07-Γερμανικών και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής.

Σύμφωνα με την Τ/4217/7-2-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 180/Β/17-2-2000)και το άρθρο 14, παρ.3 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006), προσμετράται η προϋπηρεσία στα Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) παρασχεθείσα από 17-02-2000 έως και το σχολικό έτος 2007-2008. Ως εκ τούτου, προϋπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο ανωτέρω χρονικό πλαίσιο δεν γίνονται δεκτές.»

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral