ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/04/2017 - 23:53 | Author: Newsroom

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Φέτος, η ΠΔΕ Αττικής για πρώτη φορά κλήθηκε να επεξεργαστεί τις αιτήσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ προκειμένου να αποφανθεί το ΠΥΣΕΕΠ.

Από τον πρώτο έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν μέσω Διευθύνσεων στην Υπηρεσία μας, οι ενδιαφερόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ διαπιστώθηκαν τα εξής προβλήματα:Α) Οι αιτήσεις των προσωρινών αναπληρωτών συνοδεύονταν από ελλιπή δικαιολογητικά καθώς στην πλειοψηφία τους έλειπαν υπεύθυνες δηλώσεις όπως και βεβαιώσεις από τον ασφαλιστικό φορέα.Β) Όπως ρητά προέβλεπε η με αρ. πρ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εφαρμοστική εγκύκλιος του ΓΛΚ, στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τους φορείς απασχόλησης έπρεπε να αναγράφονται: οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας ( πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό ωράριο ( σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), καθώς και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών. Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που προσκόμισαν οι αναπληρωτές ήταν από πολλούς και διαφορετικούς φορείς που στην πλειοψηφία τους δεν είχαν τα απαιτούμενα στοιχεία ( αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, νομική μορφή γιαφορείς ήτοι ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κ.ά. καθώς και αν υπάγονται στοπεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015) όπως προέβλεπε η ανωτέρω εγκύκλιος του ΓΛΚ.Επιπλέον, στις 27/01/2017 εστάλησαν στις Δ/νσεις Εκπ/σεις και στα ΚΕΔΔΥ Αττικής: α) το υπ. αρ. Φ41.1/1542 έγγραφο με θέμα: «Επανέκδοση βεβαιώσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ και ΕΕΠ για μισθολογική εξέλιξη» όπου δίνονταν λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την ορθή επανέκδοση των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας σε σχολεία αρμοδιότητάς τους, καθώς και β) το υπ. αρ. πρ. Φ.41.1/1491 έγγραφο με θέμα: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ και ΕΕΠ» σχετικά με την εκ νέου υποβολή των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας φορέων πλην των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, και των βεβαιώσεων του ασφαλιστικού φορέα για όλα τα διαστήματα απασχόλησής των αναπληρωτών.Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΕΕΠ που έγινε στις 2 Μαρτίου του 2017 εξετάστηκαν 21 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ.Γ) Δεκατρείς Δ/νσεις Εκπ/σεις καθώς και τα ΚΕΔΔΥ Αττικής έστειλαν αιτήσεις με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών τον μήνα Μάρτιο ως και τις 5 Απριλίου 2017 που στο σύνολό τους ελέγχτηκαν, υπολογίστηκαν οι προϋπηρεσίες τους προκειμένου να αποφανθεί το ΠΥΣΕΕΠ στις συνεδριάσεις της 31ης Μαρτίου καθώς και της 6ης Απριλίου. Έτσι, στη συνεδρίαση του ΠΥΣΕΕΠ της 31ης Μαρτίου εξετάστηκαν 156 αιτήσεις και στις 6 Απριλίου εξετάστηκαν 299 αιτήσεις. Ως τις 6 Απριλίου εξετάστηκε από το ΠΥΣΕΕΠ το σύνολο των αποσταλθεισών αιτήσεων, ήτοι 476 αιτήσεις.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral