«Ενημέρωση για τις Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2016» Γ’ τάξης ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/01/2016 - 17:53 | Author: Newsroom

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 197426/04-12-2015 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ενόψει των απολυτηρίων-πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Γ’ τάξης ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν.

3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» καθώς και των τριών ειδικοτήτων του τομέα «Υγείας και Πρόνοιας» της Δ’ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Φ.Ε.Κ. 127/Α΄/2015), παρακαλούμε όπως μας διαβιβάσετε έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2015, τις τελικές καταστάσεις με τον αριθμό των υποψηφίων ανά ειδικότητα ανά σχολείο, προκειμένουνα καταχωρηθεί σε συγκεντρωτική κατάσταση η εικόνα αυτών. Σε αυτή τη φάση δεν θα οριστούν εξεταστικά κέντρα. Για τον τρόπο εξέτασης θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral