ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/02/2017 - 12:19 | Author: Newsroom

Αγαπητοί συνάδεφλοι,

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. προσκλήθηκε από το Υπουργείο να συμμετάσχει με έναν εκπρόσωπό της σε ομάδα εργασίας, η οποία θα έχει σκοπό τη διερεύνηση και υποβολή προτάσεων σχετικά με τη δυνατότητα προσαρμογής των ωρολογίων προγραμμάτων και του ολοήμερου προγράμματος των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων με τα αντίστοιχα της γενικής εκπαίδευσης.

Εκπρόσωπος της ομοσπονδίας ορίστηκε ο κος Γ. Μιχαλόπουλος, με αναπληρωτή αυτού τον κο Γ.Τότσιο.
Στην πρώτη συνάντηση των φορέων της Ειδικής Αγωγής, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31/01/2017 στο Υπουργείο Παιδείας, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία και μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΑμεΑ κ. Γιάννης Λυμβαίος, ο Γενικός Γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας κ. Θανάσης Γκούμας, ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κ. Μιχαλόπουλος Γιώργος, Κοινωνικός Λειτουργός στο ΚΕΔΔΥ Αργολίδας, ο Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ κ. Γιώργος Τζίμας, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΑμεΑ κ. Κώστας Χόρτης, Διευθυντές Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, Προϊσταμένες Ειδικών Νηπιαγωγείων, εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με πολυετή εμπειρία σε ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την προσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων με τα αντίστοιχα των Γενικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η προοπτική λειτουργίας ολοήμερων προγραμμάτων σε αυτά.
Κίνητρο της σχετικής κίνησης ήταν η παροχή για ίσες δυνατότητες ευκαιριών στους ίδιους τους μαθητές αλλά και στις οικογένειες αυτών των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στον ανοιχτόκαι εποικοδομητικό διάλογο που διεξήχθη αρχικά αναγνωρίστηκε από όλους ότι αυτή η κίνηση αποτελεί θετικό βήμα και ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, εκφράστηκαν οι σχετικοί προβληματισμοί και ανησυχίες , διατυπώθηκαν προτάσεις ώστε να εξασφαλιστούν οι όσο το δυνατόν πιο επαρκείς προδιαγραφές για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του θεσμού. Μεταξύ άλλων επισημάνθηκαν –προτάθηκαν:
–η προσθήκη της έκτης ώρας στο πρόγραμμα
–η εν δυνάμει μετατροπή αυτών των ΣΜΕΑΕ σε ολοήμερα
–παρεμβάσεις που θα γίνουν στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών
–απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του ολοήμερου προγράμματος η επιθυμία του γονέα
–σημαντική η συμβολή στο πρόγραμμα των τομέων :Μουσικής , Θεατρικής Αγωγής, Πληροφορικής
–Απαραίτητη η αύξηση του ανάλογου προσωπικού (Εκπαιδευτικού , ΕΕΠ, ΕΒΠ)
–Η διαφορετικότητα της κάθε περίπτωσης μαθητή , οι ιδιαιτερότητες, ο βαθμός λειτουργικότητάς τους θα αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία για τη δυνατότητα ή μη της παρακολούθησης του ολοήμερου προγράμματος.
— Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων σχετικά με τηναποχώρηση και μεταφορά μαθητών.
Αφού διερευνηθούν τα θέματα που επισημάνθηκαν, θα ακολουθήσει ενδεχομένως μία δεύτερη συνάντησημε μικρότερο αριθμό αντιπροσώπων και φορέων.
alt
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου

Συνάντηση για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Εν όψει της επέκτασης του ολοήμερου προγράμματος σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μεριμνώντας ιδιαιτέρως για την Ειδική Αγωγή, εξετάζει την προσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων με τα αντίστοιχα των γενικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανόμενων και των Ολοήμερων προγραμμάτων.
Το Υπουργείο καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα να συνδράμει με τις προτάσεις της στην αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στη συνδιαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, όπως άλλωστε και όλων των ΣΜΕΑΕ, αλλά ιδιαίτερα αυτών που υπήρξαν η «μάνα» της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας, αφού για πολλά χρόνια αποτελούσαν τη μοναδική δομή ειδικής εκπαίδευσης.
Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε χθες ευρεία σύσκεψη, εκπροσώπων Ομοσπονδιών και εργαζομένων στα Ειδικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση του γραφείου του Υπουργού Παιδείας, και με συντονιστή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παναγιώτη Κασσιανό.
Από τη συζήτηση που ακολούθησε αναγνωρίστηκε από όλους η σημαντικότητα της πρωτοβουλίας και αναπτύχθηκε ένας ενδιαφέρων διάλογος, ο οποίος ανέδειξε τα ιδιαίτερα σημεία τα οποία πρέπει να τύχουν προσοχής και προσαρμογής, ώστε με ασφάλεια και σεβασμό στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, αφενός να προσαρμοστεί σε 6ωρο το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα σχολεία να λειτουργήσει Ολοήμερο πρόγραμμα, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων από τους γονείς. Ο εμπλουτισμός του προγράμματος με διδακτικά αντικείμενα αισθητικής αγωγής και πληροφορικής αποτέλεσε κοινή συνισταμένη όλων των τοποθετήσεων και εντοπίστηκαν σημεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, όπως η προσαρμογή των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών και η επιλογή των μαθητών που δύνανται να παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα.
Η επεξεργασία των προτάσεων και των προβληματισμών που κατατέθηκαν αλλά και η αξιοποίηση της εμπειρίας των ήδη λειτουργούντων Ειδικών Σχολείων ως ολοήμερα, αποτελούν τα στοιχεία στα οποία θα στηριχθεί η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, προκειμένου να καθοριστεί το βέλτιστο πλαίσιο λειτουργίας, με στόχο οι αλλαγές να έχουν θετική επίδραση στους μαθητές και στις οικογένειές τους.
Χρέος της πολιτείας αλλά και της εκπαιδευτική κοινότητας είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τα σχολεία αυτά να σταματήσουν να αποτελούν, στη συνείδηση των γονέων και των εκπαιδευτικών, σχολεία χαμηλών στόχων αλλά να αντιμετωπίζονται ως σχολεία, τα οποία προσφέρουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο μορφωτικό αγαθό και συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.
Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία και μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΑμεΑ κ. Γιάννης Λυμβαίος, ο Γενικός Γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας κ. Θανάσης Γκούμας, ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κ. Μιχαλόπουλος Γιώργος, Κοινωνικός Λειτουργός στο ΚΕΔΔΥ Αργολίδας, ο Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ κ. Γιώργος Τζίμας, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΑμεΑ κ. Κώστας Χόρτης, Διευθυντές Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, Προϊσταμένες Ειδικών Νηπιαγωγείων, εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με πολυετή εμπειρία σε ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Παιδείας ευχαριστεί τους φορείς και τους εκπαιδευτικούς για την ανταπόκριση και συμμετοχή σε αυτό το γόνιμο διάλογο.

ΠΗΓΗ: ΥΠΠΕΘ
Loading...
  • europalso

    ideascentral