Ένα κόμμα κρίνει τη μοριοδότηση των Διευθυντών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/05/2015 - 10:29 | Author: Newsroom

Στο νόμο 4327/14-05-2015 ΦΕκ 50 τ.Α “Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”, άρθρο 19, παράγραφος γ, περίπτωση α, υποπερίπτωση αα, όπου αναφέρονται οι περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων για τον υπολογισμό των μορίων, έχει απαλειφθεί σε σχέση με το σχέδιο νόμου το κόμμα (από λάθος;) στη φράση

“Διευθυντή σχολικής μονάδας Σ.Ε.Κ.

(Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ.,…”.

Έτσι όπως διατυπώθηκε η φράση, υπάρχει περίπτωση να προσμετρηθούν οι μονάδες από την άσκηση καθηκόντων μόνο διευθυντή ΣΕΚ και όχι των άλλων τύπων σχολείων.

Η διατύπωση αυτή είναι προδήλως προβληματική και θα οδηγήσει σε ενστάσεις και προσφυγές, γι αυτό πρέπει να γίνει άμεσα διόρθωση, πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικός Παρατηρητής

Σημ. επισυνάπτονται τα αποσπάσματα από τα δύο κείμενα


Χωρίς κόμμα

διευθυντές σχολικών μονάδων


με κόμμα

διευθυντές σχολικών μονάδων

alfavita.gr/

Loading...
  • europalso

    ideascentral