Έλεγχος Πτυχίων – Πως θα ελέγχονται οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/04/2014 - 00:45 | Author: Newsroom

Στις διατάξεις του άρθρου 29 του Π.Δ. 50/2001 (Α” 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» ορίζεται «Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για το διορισμό, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις».

Loading...
  • europalso

    ideascentral