Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Σεπτέμβρης 2016)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/11/2016 - 23:42 | Author: Newsroom

Έκθεση της Ε.Ε. για αξιολόγηση εκπαιδευτικών, επιλογή Διευθυντών Σχολείων κλπ

Ο τόμος 2 της «Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης — 2016» περιλαμβάνει είκοσι οκτώ επιμέρους εκθέσεις, μία για κάθε χώρα. Με βάση τα πιο επικαιροποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, παρουσιάζει και αξιολογεί τα κυριότερα πρόσφατα και τρέχοντα μέτρα πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, με έμφαση στις εξελίξεις από τα μέσα του 2015 και μετά. Συνεπώς, συμπληρώνει τις υπάρχουσες πηγές πληροφοριών οι οποίες περιγράφουν τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η δομή των ανά χώρα εκθέσεων έχει ως εξής: στο τμήμα 1 παρέχεται στατιστική επισκόπηση των βασικών δεικτών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στο τμήμα 2 περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά πλεονεκτήματα και οι κυριότερες προκλήσεις του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας. Το τμήμα 3 εξετάζει τις δαπάνες για την εκπαίδευση, τις δημογραφικές προκλήσεις και τις προκλήσεις δεξιοτήτων. Το τμήμα 4 επικεντρώνεται στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και στις βασικές δεξιότητες ως σημαντικούς τομείς που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Το τμήμα 5 ασχολείται με τις πολιτικές που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της σχολικής εκπαίδευσης και καλύπτει, μεταξύ άλλων, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, καθώς επίσης τις ψηφιακές και τις γλωσσικές δεξιότητες. Στο τμήμα 6 εξετάζονται μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, το τμήμα 7 καλύπτει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την εκπαίδευση ενηλίκων.
Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2016. ec.europa.eu/education/monitor
Πατήστε εδώ για την έκθεση

Loading...
  • europalso

    ideascentral