Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 2016 στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/12/2015 - 19:42 | Author: Newsroom

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 11/1/2016 έως 22/1/2016 (ώρα 12:00-13:00).

∆ικαίωμα αίτησης έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) οι οποίοι έχουν τίτλο βασικών σπουδών στη Χημεία ή κάτοχοι Μ∆Ε στη Χημεία ή σε συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας των Κατευθύνσεων του Μ∆Ε του Τμήματος Χημείας επιστήμες.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral