ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/05/2015 - 10:48 | Author: Newsroom

26/5/2015

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κεντρικής και βόρειας Ελλάδας

Προς:

1. Tον Υπουργό Παιδείας κ. Αριστείδη Μπαλτά

2.

Tον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη

3. Τους Διευθυντές των Πολιτικών Γραφείων κους Δημήτρη Ζέρβα και Χρήστο Πιλάλη

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε θέσεις της Π.Ε.Αξιότιμοι κύριοι,

Η παρούσα κυβέρνηση, έχοντας την ενεργή συμμετοχή και συμπαράσταση της ηγεσίας σας, δίνει καθημερινά σημαντικούς αγώνες και μάχες, αίροντας αποφασιστικά αδικίες και καταπατήσεις εργασιακών δικαιωμάτων, που επέβαλαν οι μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων ετών. Γινόμαστε μάρτυρες γενναίων πολιτικών αποφάσεων, που θεωρούνται ακόμη σημαντικότερες αν λάβουμε υπ’ όψιν τη δεινή οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Επαναπρόσληψη καθηγητών σε διαθεσιμότητα και διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων, επαναπρόσληψη σχολικών φυλάκων και καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16 Μουσικής), οι οποίοι είτε αιτούμαστε μετάθεση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, είτε βρισκόμαστε στη διάθεση του οικείου μας ΠΥΣΠΕ δίχως οργανική θέση, είτε αιτούμαστε βελτίωση της οργανικής μας θέσης εντός ΠΥΣΠΕ έχουμε υποστεί τεράστια αδικία και η αγωνία και η ανασφάλεια μας κορυφώνετε καθώς και αυτή η σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της. Θεωρηθήκαμε ανύπαρκτοι εκπαιδευτικοί δεύτερης κατηγορίας, καταπατήθηκαν τα εργασιακά μας δικαιώματα και δεν μας δόθηκε η δυνατότητα τής κατά προτεραιότητα διεκδίκησης των οποιωνδήποτε δημιουργηθέντων οργανικών «κενών» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αφού διορισμένοι και εργαζόμενοι στη βαθμίδα αυτή, αυτοδίκαια αποτελούμε τους ηθικά, νόμιμα και άμεσα δικαιούχους των θέσεων αυτών.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΔΟΕ, ΟΚΠΕ, ΟΛΜΕ, Υπηρεσιακά Συμβούλια, Αιρετοί, Σύλλογοι εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανελλήνιοι Σύνδεσμοι & Ενώσεις διαφόρων ειδικοτήτων, Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας διαφόρων νομών, κλπ), αναγνωρίζουν την αδικία σε βάρος μας και τονίζουν ότι επιβάλλεται να βρεθεί λύση στο πρόβλημα μας.

Ο νόμος 4172/2013 με τις 1900 ενστάσεις και τις και τη σωρεία τροποποιητικών αποφάσεων:

 • Η υπ’ αριθμόν 111966/Δ2/13-8-2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Η υπ’ αριθμόν 111967/Δ2-13-8-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ, 1977/τ.β’)
 • Η υπ’ αριθμόν 119655/Δ1/30-8-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 986/τ. γ’)
 • Η υπ’ αριθμόν 144049/Δ2/7-10-2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Η υπ’ αριθμόν 144051/Δ1/7-10-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2531, τ. β’)
 • Η υπ’ αριθμόν 148439/Δ1/11-10-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 1186, τ. γ’)
 • Η υπ΄ αριθμόν 148440/Δ1/1110-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 1186/τ. Γ΄ )
 • Η υπ’ αριθμόν 14509/Δ1/3-2-2014 Υ.Α.
 • Η υπ’ αριθμόν 14511/Δ1/3-2-2014 Υ.Α.
 • Η υπ΄ αριθμόν 39669/Δ1/17-03-2014 Υ.Α.(ΦΕΚ 570/05-05-2014)
 • Η υπ΄ αριθμόν 88895/Δ1/06-06-2014 Υ.Α.(ΦΕΚ 714/06-06-2014
 • Η υπ΄ αριθμόν 209304/Ε1/22-12-2014 Υ.Α.(ΦΕΚ 1780/30-12-2014)

αποτελεί μνημείο αδιαφάνειας και προχειρότητας, καθώς και σοβαρότατων υπονοιών ικανοποίησης προσωπικών συμφερόντων των εκπαιδευτικών. Η μη πραγματοποίηση από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του απαραίτητου ελέγχου των στοιχείων που δήλωναν οι υποψήφιοι, η αποφυγή δημοσιοποίησης μέχρι και σήμερα ενός Αξιολογικού Πίνακα με βάση τα μόρια των συμμετεχόντων, η άρνηση του μόνιμου διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου να συμμετέχει στις διαδικασίες, η απουσία ενεργής και γνωμοδοτικής συμμετοχής των δύο Κεντρικών (ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ) και των δύο Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ) και η δημιουργία «κενών» σε κάθε φάση εξέτασης ενστάσεων κατόπιν αυταρχικής και απόλυτης επιβολής των δύο προηγούμενων ηγεσιών, αποδεικνύουν περίτρανα τη σαθρή, ανήθικη και κατά πολλούς «πελατειακή και ρουσφετολογική» τακτική της προηγούμενης κυβέρνησης στο θέμα των μετατάξεων.

Οι «μεταταγμένοι» εκπαιδευτικοί Δ.Ε. κάνουν λόγο στα ψηφίσματά τους για διετή εργασιακή ομηρία, ζώντας όμως η πλειοψηφία αυτών στον τόπο συμφερόντων τους μαζί με τις οικογένειές τους. Εμείς οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας (ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16) μιλούμε για διετή εξορία, αποκομμένοι από τον τόπο και τις οικογένειές μας, εξασθενημένοι οικονομικά και ψυχολογικά. Οι «μεταταγμένοι» εκπαιδευτικοί Δ.Ε. κάνουν λόγο για εμπαιγμό και κοροϊδία από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, απαιτώντας τη σύσταση και εξασφάλιση οργανικών θέσεων. Εμείς, μιλούμε για καταδίκη, αφού η παρούσα κατάσταση μας στερεί πλέον μια για πάντα όχι μόνο το δικαίωμα μετάθεσης και απόσπασης στον τόπο συμφερόντων μας, αλλά ακόμη και οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής εντός ΠΥΣΠΕ. Οι «μεταταγμένοι» εκπαιδευτικοί Δ.Ε. υποστηρίζουν ότι όλα έγιναν με βάση την ψήφιση σχετικού νόμου και αυτόν πρέπει να ακολουθήσει και η παρούσα κυβέρνηση. Απειλούν όμως ότι εάν η ψήφιση του νέου πολυνομοσχεδίου δεν τους δικαιώσει, δίνοντάς τους τις επιθυμητές οργανικές θέσεις, τότε θα προσφύγουν μαζικά στη δικαιοσύνη, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι αποκλειστικός σκοπός τους είναι η ικανοποίηση του προσωπικού τους συμφέροντος, πέρα από κάθε έννοια ηθικής και δικαιοσύνης.

Από την πλευρά μας, οι προτάσεις που ανέκαθεν υπερασπιζόμαστε για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του θεσμού των «υποχρεωτικών» μετατάξεων, στοιχειοθετούνται ως εξής:

1. Ανάκληση του θεσμικού πλαισίου των «υποχρεωτικών» μετατάξεων και η εκ νέου σύνταξη και υλοποίηση του, υπό το καθεστώς διαφάνειας, ισότητας και δικαιοσύνης.

2. Σύσταση οργανικών θέσεων για τις οχτώ ειδικότητες που εμπλέκονται στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άμεσα εφαρμόσιμων από την επόμενη σχολική χρονιά 2015-2016.

3. Δυνατότητα σε όλους τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς να αποφασίσουν αν θέλουν να παραμείνουν στο ΠΥΣΔΕ οργανικής των.

4. Υλοποίηση υποχρεωτικών μετατάξεων των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ05 Γαλλικών, ΠΕ07 Γερμανικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής και ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών).

5. Διεκδίκηση κατά προτεραιότητα των οργανικών θέσεων στις ειδικότητες ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, από τους εκπαιδευτικούς που προϋπάρχουν και ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσα από την αξιοκρατική διαδικασία των μεταθέσεων.

6. Διεκδίκηση των εναπομεινάντων οργανικών θέσεων στις ειδικότητες ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, από τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα από την προϋπάρχουσα διαδικασία των μετατάξεων.

7. Ως έσχατη λύση προτείνουμε την υλοποίηση του θεσμού των υποχρεωτικών μετατάξεων μόνο για τις πέντε νεοεισερχόμενες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ειδικότητες (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32). Οι υπόλοιπες ειδικότητες (ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16) να παραμείνουν στο καθεστώς πριν τον Αύγουστο του 2013, μιας και στην περίπτωση αυτή προϋπάρχει το νομοθετικό καθεστώς (διαδικασίες μεταθέσεων και μετατάξεων) για οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Διευθυντές των Πολιτικών Γραφείων,

Η ψήφιση του νόμου των «υποχρεωτικών» μετατάξεων (4172/2013), όσον αφορά τις ειδικότητες ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, καταπατώντας ασύστολα τα προϋπάρχοντα Προεδρικά Διατάγματα περί μεταθέσεων (50/96 & 100/97) και τους Νόμους περί μετατάξεων (1566/85 & 3260/2004), πιστεύουμε ότι αποτελεί μείζον πολιτικό πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά και μόνο από την ηγεσία σας.

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητούμε δικαιοσύνη. Ζητούμε να γίνουν πραγματικότητα οι προεκλογικές δεσμεύσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κ Τάσου Κουράκη (Συνέντευξη στο 360pedia, 23/1/2015) για «επανεξέταση τόσο του θεσμικού πλαισίου (Ν. 4172/2013) όσο και του συνόλου των υποχρεωτικών μετατάξεων …… με τήρηση σαφών και δίκαιων νομικών κανόνων». Πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι οι τελικές σας αποφάσεις θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.

Μετά τιμής και εκτίμησης

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κεντρικής και βόρειας Ελλάδας

iPaideia.gr

Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral