Εκπαιδευτική νομοθεσία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/12/2015 - 17:50 | Author: Newsroom

Εκπαιδευτική νομοθεσία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου, ΓΕΛ, τεχνικής)

users.sch.gr/akouts

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • 141842/Γ7/3102013
 • 123052/Γ7/10-10-2012
 • 114540/Γ7/27-9-2012
 • 106549/Γ7/14-9-2012
 • 164681/Γ2/18-12-2008
 • ΦΕΚ 980/25-7-2006
 • Γ7/43892/4-5-2006

 • 131773/Γ7/22-11-2005
 • ΦΕΚ 1558/13-12-2002
 • Γ2/130980/6-12-2002

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΦΕΚ 143/9-11-2015
alt
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4342. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

 • ΦΕΚ 2029/17-9-2015
 • ΦΕΚ 995/29-5-2015
 • ΦΕΚ 1283/11-4-2012
alt
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/40711/Β6/10-4-2012. Τροποποίηση των άρθρων 7 των με αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 391) και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ.Β΄ 493), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της με αριθ.Φ.253/ 67430 /Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) Υ.Α.

 • ΦΕΚ 1307/16-6-2011
alt
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/67431/Β6/15-6-2011. Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373− Β/3.3.2009) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α΄… και σχολές Αστυφυλάκων»
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/67430/Β6/15-6-2011. Τροποποίηση των αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 (ΦΕΚΒ΄ 493) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/64998/Β6/7-6-2011.Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/20049/ Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και των παραγράφων 1, 2 και 3 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄).

 • ΦΕΚ 1348/16-6-2011
 • Φ252/58011/Β6/20-5-2010

Στο

δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3848, με το άρθρο 35 του οποίου καταργείται η βαθμολογική βάση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 • ΦΕΚ 597/6-5-2010

.

 • ΦΕΚ 67/28-1-2010
 • ΦΕΚ 55/25-1-2010
alt
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ151/2994/Β6.Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης» (Φ.Ε.Κ. 167−Β/30.1.2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ151/2996/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (Φ.Ε.Κ. 373−Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α………και σχολές Αστυφυλάκων» Υπουργικής Απόφασης.

 • ΦΕΚ 2539/29-12-2009
 • ΦΕΚ 156/4-9-2009
 • ΦΕΚ 1369/9-7-2009
 • ΦΕΚ 1321/3-7-2009
 • ΦΕΚ 1240/23-6-2009
 • ΦΕΚ 493/18-3-2009
 • ΦΕΚ 422/9-3-2009
 • ΦΕΚ 373/3-3-2009
alt
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/22070/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης» (ΦΕΚ 167 Β/30.1.2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/22071/Β6. Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.

 • ΦΕΚ 29/19-2-2009
 • ΦΕΚ 265/13-2-2009
 • ΦΕΚ 22/13-2-2009
 • ΦΕΚ 210/9-2-2009
 • Φ.251/156912/Β6/3-12-2008
 • ΦΕΚ 2122/14-10-2008
 • 82130/Γ2/24-6-2008
 • ΦΕΚ 497/20-3-2008
 • ΦΕΚ 1252/20-7-2007
 • ΦΕΚ 272/1-3-2007
 • ΦΕΚ 1504/12-10-2006
 • ΦΕΚ 1289/12-9-2006
 • ΦΕΚ 874/10-7-2006

 • ΦΕΚ 622/18-5-2006
 • ΦΕΚ 391/30-3-2006
 • ΦΕΚ 259/1-3-2006
 • ΦΕΚ 1581/16-11-2005
 • Φ.252/121456/Β6/2-11-2005
 • ΦΕΚ 260/17-10-2005
 • ΦΕΚ 921/5-7-2005
 • ΦΕΚ 208/1-11-2004
 • ΦΕΚ 138/22-7-2004
 • B6/153-8104/26-1-2004
 • ΦΕΚ 141/10-6-2003
 • ΦΕΚ 1538/10-12-2002
alt
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/128314/Β6. Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. (Φυσικώς αδύνατοι μαθητές).

 • Γ2/93295/12-9-2002
 • ΦΕΚ 90/2-5-2001
 • ΦΕΚ 565/15-5-2001
 • Γ2/3161/12-9-2000

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16-6-2014
 • ΦΕΚ 74/26-3-2014
 • ΦΕΚ 240/5-11-2013
 • ΦΕΚ 614/15-3-2013
 • ΦΕΚ 71/19-5-2010
 • ΦΕΚ 161/25-9-1992

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • 188140/Δ2/20-11-2015
 • ΦΕΚ 2403/9-11-2015
 • ΦΕΚ 863/15-5-2015
 • ΦΕΚ 862/15-5-2015
 • ΦΕΚ 49/13-5-2015
 • Φ4/66645/Δ4/29-4-2015
 • Φ4/66642/Δ4/29-4-2015
 • ΦΕΚ 2641/6-10-2014
 • ΦΕΚ 123/28-5-2014
 • ΦΕΚ 110/7-5-2014
 • 4703/7-5-2014
 • 53146/Γ2/7-4-2014
 • 53141/Γ2/7-4-2014
 • 30631/Γ2/4-3-2014
 • 5503/Γ2/16-1-2014
 • 2170/Γ2/9-1-2014
 • 192085/Γ2/13-12-2013
 • ΦΕΚ 145/14-6-2013
 • 39788/Γ2/22-3-2013
 • ΦΕΚ 55/6-3-2013
 • ΦΕΚ 119/8-5-2012
 • ΦΕΚ 112/3-5-2012
 • ΦΕΚ 97/27-4-2012
 • ΦΕΚ 107/9-5-2011
 • ΦΕΚ 72/7-4-2011
 • ΦΕΚ 262/17-2-2011
 • 12075/Γ2/31-1-2011
 • 6561/Γ2/19-1-2011
 • ΦΕΚ 86/7-6-2010
 • ΦΕΚ 276/16-3-2010
 • ΦΕΚ 258/15-3-2010
 • ΦΕΚ 2544/30-12-2009
 • Φ.815.4/226/67885/Ζ1/12-6-2009
 • 49844/Γ2/5-5-2009
 • 49233/Γ2/4-5-2009
 • 25154/Γ2/5-3-2009
 • 115487/Γ2/9-9-2008
 • ΦΕΚ 82/8-5-2008
 • ΦΕΚ 81/8-5-2008
 • ΦΕΚ 61/10-4-2008
 • ΦΕΚ 102/24-5-2006
 • ΦΕΚ 65/30-3-2006
 • ΦΕΚ 272/28-11-2003
 • ΦΕΚ 226/22-12-1994
 • ΦΕΚ 60/30-4-1986
 • ΦΕΚ 129/15-5-1981

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Φ1/143059/Δ2/14-9-2015
 • 8238 /Δ4/19-1-2015
 • 201686 /Δ4/11-12-2014
 • ΦΕΚ 2863/23-10-2014
 • ΦΕΚ 1861/8-7-2014
 • 171978/Γ2/12-11-2013
 • 139608/Γ2/1-10-2013
 • 133099/Γ2/19-9-2013
 • ΦΕΚ 2985/8-11-2012
 • ΦΕΚ 1129/10-4-2012
 • ΦΕΚ 253/13-2-2012
 • ΦΕΚ 2208/3-10-2011
 • 104013/Γ2/12-9-2011
 • ΦΕΚ 1701/1-8-2011
 • 141522 /Γ2/9-11-2010
 • 112987/Γ2/14-9-2010
 • 86399/Γ2/16-7-2010
 • ΦΕΚ 2293/27-10-2009
 • 128758/Γ2/19-10-2009

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΒΙΒΛΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • ΦΕΚ 2499/19-11-2015
 • 151899/Δ2/29-9-2015
 • Φ1/141429/Δ4/10-9-2015
 • Φ1/116889/Δ4/21-7-2015
 • 100224/Δ2/24-6-2015
 • 88625/Δ2/4-6-2015
 • 175720/Δ2/30-10-2014
 • 173193/Γ2/24-10-2014
 • 137852/Γ2/2-9-2014
 • 137843/Γ2/2-9-2014
 • 137841/Γ2/2-9-2014
 • 79402/Γ2/21-5-2014
 • 67791/Γ2/5-5-2014
alt
1. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 126567/Γ2/10-09-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2344 Β΄) “Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”
2. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 138359/Γ2/06-11-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3129 Β΄) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα»
3. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ18.18 (Οχημάτων ΤΕΙ)

 • ΦΕΚ 918/11-4-2014
 • 25349/Γ2/21-2-2014
 • ΦΕΚ 3063/2-12-2013
 • 176027/Γ2/19-11-2013
 • 154797/Γ2/21-10-2013
 • 150282/Γ2/15-10-2013
 • 126567/Γ2/10-9-2013
 • 124062/Γ2/6-9-2013
 • 16443/Γ2/6-2-2013
 • ΦΕΚ 129/28-1-2013
 • ΦΕΚ 3129/26-11-2012
 • 55083/Δ2/16-5-2012
 • ΦΕΚ 654/7-3-2012
 • ΦΕΚ 549/2-3-2012
 • ΦΕΚ 1811/11-8-2011
 • ΦΕΚ 71/17-5-2010
  και
  ΦΕΚ 118/24-5-2011

 • ΦΕΚ 1615/6-10-2011
 • 112037/Γ2/15-9-2009
 • 94411/Γ2/4-8-2009
 • 127070/Γ2/3-10-2008
 • 119052/Γ2/17-9-2008

 • 118842/Γ2/17-9-2008
 • 72164/Δ2/3-6-2008
 • Γ2/43172/7-4-2008

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

 • ΦΕΚ 2656/9-12-2015
 • ΦΕΚ 164/4-12-2015
 • ΦΕΚ 1318/1-7-2015
 • ΦΕΚ 2648/7-10-2014
 • Φ.353.1/6/32251/Δ1/6-3-2014
 • ΦΕΚ 1186/15-5-2013
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.35.31/1606/οικ. 7575/26-3-2012
 • 19421/ΣΤ5/22-2-2012
 • ΦΕΚ 582/13-4-2011
 • ΦΕΚ 1180/6-8-2010
 • ΦΕΚ 130/8-6-2007
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.48/31/οικ.9253/
  12-4-2007
 • ΦΕΚ 26/9-2-2007
 • ΦΕΚ 1258/8-9-2006
 • ΦΕΚ 587/10-5-2006
 • ΦΕΚ 48/2-3-2006
 • ΦΕΚ 1/3-1-2003
 • ΦΕΚ 1340/16-10-2002
 • ΦΕΚ 24/13-2-2002
 • ΦΕΚ 1588/30-11-2001
 • ΦΕΚ 22/28-1-1981

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • 144338/Δ4/15-9-2015
 • ΦΕΚ 1249/24-6-2015
 • 78213/Δ4/18-5-2015
 • ΦΕΚ 50/14-5-2015
 • ΦΕΚ 724/28-4-2015
alt
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 62839/Δ4/22-4-2015. 1) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04-08-2006 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1286) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 2530) «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 (Β΄1286) και 148096/Γ2/ 24−12−2007 (Β΄ 2511) υπουργική απόφαση» για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α΄146), 2) Καθορισμός της διαδικασίας, των λόγων και των οργάνων, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄ 193).

 • ΦΕΚ 723/28-4-2015
 • 9493/Δ4/20-1-2015
 • 160065/Γ2/6-10-2014
 • ΦΕΚ 2470/16-9-2014
 • ΦΕΚ 2298/27-8-2014
 • ΦΕΚ 2004/20-7-2014
 • 101502/Γ2/1-7-2014

(έχει ανακληθεί)

 • ΦΕΚ 1219/14-5-2014
 • ΦΕΚ 1366/28-5-2014
 • 42712Γ2/20-3-2014
 • 7213/Γ2/20-1-2014
 • 193238/Γ2/16-12-2013
 • 187918/Γ2/6-12-2013
 • ΦΕΚ 2758/30-10-2013
 • ΦΕΚ 2530/8-10-2013
 • ΦΕΚ 193/17-9-2013
 • 129818/Γ2/16-9-2013
 • ΦΕΚ 2360/20-9-2013
 • ΦΕΚ 1544/21-6-2013
 • ΦΕΚ 1047/29-4-2013
 • ΦΕΚ 24/30-1-2013
 • ΦΕΚ 3236/5-12-2012
 • ΦΕΚ 2507/13-9-2012
 • ΦΕΚ 1644/22-7-2011
 • 62346/Γ2/1-6-2011
 • 29188/Γ2/14-3-2011
 • 143531/Γ2/12-11-2010
 • 138482 /Γ2/3-11-2010
 • 117181/Γ2/21-9-2010
 • ΦΕΚ 2441/11-12-2009

 • ΦΕΚ 1722/20-8-2009
 • 57261/Γ2/20-5-2009
 • 167603/Γ2/29-12-2008
 • ΦΕΚ 199/2-10-2008
 • ΦΕΚ 303/26-2-2008
 • 148096/Γ2/24-12-2007
 • ΦΕΚ 2225/20-11-2007
 • 100749/Γ2/17-9-2007
 • ΦΕΚ 1101/4-7-2007
 • ΦΕΚ 1100/4-7-2007
 • 64338/Γ2/18-6-2007
 • ΦΕΚ 947/13-6-2007
 • ΦΕΚ 940/12-6-2007
 • 41474/Γ2/24-4-2007
 • ΦΕΚ 1379/14-9-2006
 • ΦΕΚ 1286/12-9-2006
 • ΦΕΚ 1246/7-9-2006
 • ΦΕΚ 984/25-7-2006
 • ΦΕΚ 146/13-7-2006
 • ΦΕΚ 152/28-6-2002
 • ΦΕΚ 114/11-6-2001
 • ΦΕΚ 206/3-9-1998
 • ΦΕΚ 161/13-7-1998
 • ΦΕΚ 314/31-3-1998
 • ΦΕΚ 188/23-9-1997
 • ΦΕΚ 170/6-3-1997
 • ΦΕΚ 159/15-9-1993
 • ΦΕΚ 70/4-5-1990
 • ΦΕΚ 223/6-10-1989
 • ΦΕΚ 68/20-5-1987
 • ΦΕΚ 619/25-9-1986
 • ΦΕΚ 60/8-5-1984
 • ΦΕΚ 485/21-12-1983
 • ΦΕΚ 167/30-9-1985
 • ΦΕΚ 23/7-2-1979

ΩΡΑΡΙΟ – ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

 • 183422/Δ2/2-12-2013
 • 123948/Δ2/6-9-2013
 • ΦΕΚ 107/9-5-2013

Στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Θ2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, στη σελίδα 1608, αντικαθίσταται η παρ. 13 του άρθρου 14 του

, αλλά παραμένει σε ισχύ η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του

διατηρείται σε ισχύ.

 • 53339/Η/17-4-2013
 • 146161/ΙΒ/20-12-2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ, 25-11-2010
 • Φ.361.23/12/123995/Γ1/20-12-2010
 • Φ.361.1/857/131179/Δ1/19-11-2007
 • 126530/Δ2/8-11-2007
 • 2004/2005/13-4-2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 • 124069/0092/10-11-2015
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 68 /οικ.21236/25-6-2015
 • 51913/Δ1/4-4-2014
 • Α20/251/5/24-1-2014
 • ΦΕΚ 3276/23-12-2013
 • Γ99/1/167/17-10-2013
 • ΦΕΚ 1731/15-7-2013
 • 2/41412/0022/24-9-2012
 • 68022/ΙΒ/18-6-2012
 • ΦΕΚ 1843/13-6-2012
alt
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/42748/0022/13-6-2012. Τροποποίηση της με αριθμ. 2/33374/0022/27-4-2012 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1393 Β/27.4.2012) «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ’ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ. Λ. και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α΄), του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α’) και του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α’).».

 • ΦΕΚ 1393/27-4-2012
alt
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/2/33374/0022/27-4-2012. Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α’), του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α’) και του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α’).

 • Φ.80000/οικ. 3383/25/12-3-2012
 • ΦΕΚ 673/7-3-2012
 • οικ. 2/78400/0022/14-11-2011
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500/31-10-2011
 • ΦΕΚ 226/27-10-2011
 • 13725/0092/26-1-2011
 • 2/58566/0022/3-9-2010
 • 89867/Δ2/5-8-2010
 • 65746/44047/2772010
 • 2/39919/0022/14-6-2010
 • 2/35981/0022/28-5-2010
 • ΠΟΛ 1060/14-5-2010
 • ΦΕΚ 65/6-5-2010
 • ΦΕΚ 58/23-4-2010
 • ΦΕΚ 40/15-3-2010
 • ΦΕΚ 1268/26-6-2009
 • Φ.351.5/4/17155/D1/13-2-2009
 • 132270/Δ2/14-10-2008
 • 104176/Δ2/5-8-2008
 • ΦΕΚ 177/23-4-2008
 • Φ.259/34097/Β6/17-3-2008
 • ΦΕΚ 342/3-3-2008
 • ΦΕΚ 210/31-8-2007
 • ΦΕΚ 1369/2-8-2007
 • 122102/Δ2/16-11-2006
 • ΦΕΚ 1535/19-10-2006
 • 93953/Δ2/15-9-2006
 • ΦΕΚ 727/15-6-2006
alt
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/23501/0022. Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των ημερήσιων Ενιαίων Λυκείων, της Δ΄ τάξης των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων, του Β΄ κύκλου TEE και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του ν. 2525/1997 και του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και του άρθρου 7 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 τ.Α΄).

 • 2/21937/0022/11-5-2006
 • ΦΕΚ 213/17-2-2005
 • ΦΕΚ 309/31-12-2003
 • 2/72757/0022/31-12-2003
 • ΦΕΚ 297/23-12-2003
 • ΦΕΚ 160/11-7-2002

.

 • 1110583/2136/A0012/
  5-2-2001 Υπουργείου Οικονομικών
 • ΦΕΚ 194/3-12-1984
 • ΦΕΚ 64/24-5-1983

ΑΔΕΙΕΣ

 • 175050/Ε1/3-11-2015
 • 64040/Ε2/24-4-2015
 • Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014
 • ΦΕΚ 254/21-11-2013

.

 • Φ.351.5/105/181967/Δ1/28-11-2013
 • Φ.351.5/64/111756/Δ1/12-8-2013
 • Φ.351.5/56/86046/Δ1/26-6-2013
 • 155734/Δ1/10-12-2012
 • 146303/Δ2/25-11-2009
 • Φ.351/5/66/128043/Δ1/3-11-2009
 • 31895/Δ2/19-3-2009
 • Φ.351.5/65/84800/Δ1/30-6-2008
 • 74275/Δ2/10-7-2007
 • ΔΙΔΑΔ Φ.51/538/12254/
  14-5-2007
 • 40430/Δ2/16-5-2002
 • ΦΕΚ 191/30-8-1988

ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • 190919/Δ2/25-11-2014
 • ΦΕΚ 1449/14-6-2013
 • 36637/Γ2/242012
 • 5181/Γ7/1712012
 • 4424/Γ2/1612012
 • ΦΕΚ 2769/2-12-2011
 • Γ454/5972/585/09/9-2-2009
 • 120347/Γ2/19-9-2008
 • 28093/Γ2/4-3-2008
 • Γ2/21756/1-3-2006

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 • 2387/10-22015
 • Δ12Β 1098249/2-7-2014
 • ΦΕΚ 2800/4-11-2013
 • ΦΕΚ 2135/29-8-2013
 • 48573/Γ2/9-4-2013
 • 3808/15.1.2013/1412013
 • ΦΕΚ 2552/20-9-2012
 • ΦΕΚ 2432/4-9-2012
 • ΦΕΚ 318/25-2-2011
 • ΦΕΚ 1541/15-9-2010
 • 28872/8-11-2010
 • ΦΕΚ 1502/6-9-2010
 • ΦΕΚ 1387/2-9-2010
 • 76819/Δ4/1-7-2010
 • 15215/13-5-2010

 • 9274/29-3-2010
 • 18728/Η/18-2-2010
 • 8523/Η/27-1-2010
 • ΦΕΚ 199/2-10-2008
 • 123866/Η/29-9-2008
 • ΦΕΚ 1003/30-5-2008
 • ΦΕΚ 672/17-4-2008
 • A4-509/15-4-2008
 • 6599/Δ4/16-1-2008
 • 95873/Δ4/5-9-2007
 • 56353α/Δ4/31-5-2007
 • ΦΕΚ 1066/10-8-2001
 • ΦΕΚ 1190/27-9-2000
 • ΦΕΚ 78/14-3-2000
 • ΦΕΚ 247/27-11-1995
 • ΦΕΚ 217/24-3-1995
 • ΦΕΚ 110/27-8-1990
 • ΙΒ/377/13-1-1988

ΥΓΙΕΙΝΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015
 • 179155/Δ2/6-11-2014
 • ΦΕΚ 1296/21-5-2014
 • 4086/21-2-2012
 • ΦΕΚ 2456/3-11-2011
 • ΦΕΚ 262/23-12-2008
 • ΦΕΚ 1001/1-8-2002

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • ΦΕΚ 141/12-6-2013
 • ΦΕΚ 200/17-10-2012
alt
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 115. Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

 • ΦΕΚ 199/17-10-2012
 • ΦΕΚ 198/17-10-2012
 • ΦΕΚ 197/17-10-2012

VBI

 • 184073/Γ2/2-12-2013
 • 132884/Γ2/26-10-2012
 • 29931/Γ2/2032012
 • 121570/Γ2/24-10-2011
 • 146066-Γ2/24-11-2009
 • 36858/Γ2/24-3-2008
 • 94794/Γ2/18-9-2006

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/26-5-2015
 • 62602/Δ2/22-4-2015
 • ΦΕΚ 47/11-5-2015
 • ΦΕΚ 258/812-2014
 • ΦΕΚ 2302/16-9-2013
 • 132524/Δ1/25-10-2012
 • 100553/Γ2/4-9-2012
 • 23613/Γ2/6-3-2012
 • 116379/Γ2/11-10-2011
 • 116225/Γ2/11-10-2011
 • 74896/30-12-2010
 • Φ.351.5/77/165375/Δ1/29-12-2010
 • ΦΕΚ 112/13-7-2010
 • ΦΕΚ 87/7-6-2010
 • ΦΕΚ 784/4-6-2010
 • ΦΕΚ 49/24-3-2010
 • ΦΕΚ 159/1-8-2008
 • 22143/Γ2/21-2-2008
 • 2008
 • 2368/Γ2/9-1-2007
 • Γ2/132328/7-12-2006
 • 105953/Δ2/12-10-2006
 • ΔΟΑ/Φ.13/70/οικ 16570/20-7-2006
 • ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./14552/28-6-2006
 • ΦΕΚ 114/8-6-2006
 • ΔΟΑ/Φ.13/39 /οικ.8388/18-4-2006
 • ΦΕΚ 75/7-4-2006
 • ΦΕΚ 212/23-8-2005
 • ΦΕΚ 152/28-6-2002
 • ΦΕΚ 41/27-2-2006
 • ΦΕΚ 1720/8-12-2005
 • ΦΕΚ 423/2-3-2004
 • Γ7/142784/16-12-2003
 • 1392/Γ4/17-12-1998
Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral