Εκπαίδευση προσφύγων: Πλατφόρμα καταχώρησης εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούν Διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι φορείς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/09/2016 - 21:35 | Author: Newsroom

Ομάδα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαίδευση προσφύγων: Πλατφόρμα καταχώρησης
εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούν Διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι φορείς
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αναλαμβάνει να ελέγξει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης προσφύγων από Διεθνείς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το ωράριο και το περιεχόμενο των δράσεών τους να μη συμπίπτει και να μην είναι ανταγωνιστικό με αυτό των δράσεων του ΥΠΠΕΘ.
Για την όσο το δυνατόν πιο άμεση διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για εκπαιδευτική υποστήριξη των προσφύγων, θα γίνονται δεκτά αιτήματα που υποβάλλονται απευθείας στο ΙΕΠ μέσω ειδικής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα καταχώρησης και υποβολής των σχετικών εντύπων για δράσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης προσφύγων είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ (iep.edu.gr).
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας σχετικού αιτήματος το ΙΕΠ θα μπορεί να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους φορείς συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις. Οι φορείς που θα λάβουν έγκριση θα κληθούν να αποστείλουν συνοπτική έκθεση (report) των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση των δράσεών τους.
*Ενημερώνουμε ότι όσοι φορείς έχουν στείλει ήδη προτάσεις, θα πρέπει συμπληρωματικά να κάνουν εγγραφή και υποβολή στην πλατφόρμα.

Αθήνα, 13-09-2016

Loading...
  • europalso

    ideascentral