Εκαιδευτικοί ξένων γλωσσών ζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/04/2017 - 11:07 | Author: Newsroom

Το με έγγραφο του ζητά από τα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής εκπαιδευτικούς για τις εξετάσεις για την εισαγωγή Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης , κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2017 – 2018.

1.Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει τη διαδικασία των προαγωγικών και εισιτηρίων εξετάσεων των αστυνομικών, για την κατάρτιση των θεμάτων στα μαθήματα που διαγωνίζονται οι υποψήφιοι και τη βαθμολόγησή τους συγκροτούνται εξεταστικές επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη των επιτροπών αποτελούν καθηγητές των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας (αξιωματικοί ή ιδιώτες) και σε περίπτωση αδυναμίας, ειδικά για την εξέταση των ξένων γλωσσών, οι συγκεκριμένες επιτροπές συγκροτούνται από καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.
2. Κατόπιν των ανωτέρω, λόγω μη ύπαρξης στις Σχολές της καθηγητών για την εξέταση των μαθημάτων της Γαλλικής, Ιταλικής και της Γερμανικής γλώσσας, παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε τις απαιτούμενες ενέργειες και μας γνωρίσετε δέκα (10), κατά περίπτωση, ονόματα καθηγητών, που διδάσκουν τα εν λόγω αντικείμενα, οι οποίοι να είναι διορισμένοι (μόνιμοι ή αναπληρωτές) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προκειμένου να επιλέξουμε έξι (6) εξ’ αυτών, αντίστοιχα (τρεις [3] τακτικούς και τρεις [3] αναπληρωματικούς.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/05/2017 ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/05/2017 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/05/2017 ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/05/2017 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ώρες εξέτασης των υποψηφίων στις ξένες γλώσσες θα καθορισθούν με διαταγή.

Loading...
  • europalso

    ideascentral