Έγκριση πινάκων επιτυχόντων κατά τις εξετάσεις πιστοποίησης ΤΠΕ Α’ και Β’ Επιπέδου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/09/2015 - 02:22 | Author: Newsroom

Έγκριση πινάκων επιτυχόντων κατά τις εξετάσεις πιστοποίησης ΤΠΕ Α’ και Β’ Επιπέδου

Απόφαση 9691/10-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΚ0ΠΟΞΛΔ-4Ε7) του Υπουργείου Παιδείας

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αποφασίζουμε ως εξής:
1.

Εγκρίνουμε τους συνημμένους στην παρούσα συμπληρωματικούς πίνακες των πέντε (5) επιτυχόντων εκπαιδευτικών κατά τις εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ Β επιπέδου, α) κατά την 2η (3/12/2011 – 18-12-2011, 11-02-2012) και β) κατά την 3η (18/05/2013 – 09/06/2013, 21/09/2013) περίοδο εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, που είναι ενταγμένες στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση¨ και οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.
2. Στους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες επιτυχόντων χορηγείται Βεβαίωση Πιστοποίησης Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Β΄ Επιπέδου, με την οποία αποδεικνύεται η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2 , ως κριτήριο επιλογής στελεχών της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).

Διαβάστε την αρχική απόφαση (7518/15-7-2014,ΑΔΑ:6ΓΟ5ΟΞΛΔ-ΧΧ7 )

Απόφαση 9692/10-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΤΧΡΟΞΛΔ-ΟΙΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε ως εξής:
1. Εγκρίνουμε τους συνημμένους στην παρούσα πίνακες των (8.549) επιτυχόντων εκπαιδευτικών κατά τις εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ Α επιπέδου, που διενεργήθηκαν κατά την 5η (07/02/2015 – 05/04/2015) περίοδο εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης Α΄ Επιπέδου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με
γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, που είναι ενταγμένες στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.
2. Στους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες επιτυχόντων χορηγείται Βεβαίωση Πιστοποίησης Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Α΄ Επιπέδου, με την οποία αποδεικνύεται η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 , ως κριτήριο επιλογής στελεχών της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010 και Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015).

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral