Εγκύκλιος ΑΣΕΠ για 2 θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/04/2017 - 09:06 | Author: Newsroom

ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Γνωστοποιείται ότι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε την υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2300/οικ.13912 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΞΕ7465ΧΘΨ-4ΒΣ) σχετικά  με την Προκήρυξη  για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει.
Η και το συνημμένο σε αυτή Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας και Βιογραφικού Σημειώματος, πέραν της ανάρτησής της στο Πρόγραμμα “Διαύγεια”, έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Αρχική Σελίδα → Διοικητική Ανασυγκρότηση → Ανθρώπινο Δυναμικό → Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων).

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Loading...
  • europalso

    ideascentral