• Εφαρμογή του νόμου για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων (αφορά και τους εκπαιδευτικούς)

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/12/2016 - 10:11 | Author: Newsroom

  Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016

  «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 ).

  Αναλυτική ενημέρωση στην παρακάτω εγκύκλιο:


  alfavita.gr

  Loading...