ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Οδηγίες για την πληρωμή

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/11/2016 - 21:04 | Author: Newsroom

Για τη διενέργεια των πληρωμών, οι Φορείς υποβάλλουν στην Α.Ε. την Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών (Άρθρο 12, ΚΥΑ αρ.16/οικ.578 Φ.Ε.Κ. Β’ 1850/24-6-2016), βάσει της οποίας θεμελιώνεται η δαπάνη κάθε μήνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 της ΚΥΑ «για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραστατικά, τα οποία εκδίδουν οι Δομές προς την/ον ωφελούμενη/ο σε μηνιαία βάση, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020».

• Οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών αναρτώνται και εκτυπώνονται από το μηχανογραφικό σύστημα της ΕΕΤΑΑ
(Πληροφόρηση και στοιχεία).
• Οι φορείς συμπληρώνουν, στη εκτυπωμένη Συγκεντρωτική Κατάσταση Παρατατικών, τα απαραίτητα στοιχεία των παραστατικών που έχουν εκδώσει προς τους ωφελούμενους (αριθμός και ημερομηνία έκδοσης παραστατικού).

• Με την συμπλήρωση όλων των στοιχείων, η Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών (με την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα), αποστέλλεται στην (συμπληρωμένη με την ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου, τη υπογραφή του και την σφραγίδα του φορέα).

• Με τη λήψη της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παραστατικών, η ΕΕΤΑΑ προχωρεί στην διαδικασία καταβολή των αντίστοιχων ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό των φορέων, μέσω της Τράπεζας Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι για την εκτύπωση της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παραστατικών πρέπει να έχουν υποβληθεί, από τον φορέα, τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, η υπεύθυνη δήλωση δυναμικότητας και η κατάσταση προσωπικού.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral