ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ανακοίνωση προς τους φορείς που συμμετέχουν στη δράση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/10/2017 - 14:40 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

2017-2018 – Ανακοίνωση προς τους φορείς / δομές που συμμετέχουν στη δράση

Μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων, που διενεργήθηκαν από την και των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από την ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και των ΠΕΠ προς τους Φορείς/Δομές, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2016-2017», οι Φορείς/Δομές θα πρέπει να φροντίσουν για τη συμμόρφωση και τήρηση όλων των παρακάτω κατά την επόμενη περίοδο της Δράσης : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018».

1. Οι Φορείς/Δομές θα πρέπει να φροντίζουν για την σχολαστική τήρηση του αρχείου των φακέλων της δράσης, ώστε σε κάθε έλεγχο να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν την ομαλή υλοποίηση της δράσης. Η ΕΕΤΑΑ έχει αναρτήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή αναλυτικές οδηγίες των απαιτούμενων που πρέπει να τηρούνται για την τήρηση του φακέλου του Προγράμματος.

2. Ειδικότερα και σε ότι αφορά στα μηνιαία δελτία παρακολούθησης, τα ημερήσια παρουσιολόγια βρεφών/νηπίων, τα ημερήσια παρουσιολόγια προσωπικού (όπως αυτά τηρούνται από τον κάθε φορέα), το μητρώο βρεφών και νηπίων, το βιβλίο δραστηριοτήτων, εκδρομών, επισκέψεων κ.λπ., θα πρέπει να τηρούνται στη δομή του κάθε Φορέα.

3. Οι Φορείς οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο του Φορέων και των Δομών αυτού «Πινακίδα δημοσιότητας» και αφίσες του Προγράμματος. Επίσης θα πρέπει να διατεθούν τα φυλλάδια προβολής προς τις εν δυνάμει ωφελούμενες του .

4. Οι Φορείς θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τις συνολικές δυναμικότητες ανά Δομή, όπως αυτές προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral