Δωρεάν τα συγγράμματα για τη λήψη 2ου πτυχίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/09/2016 - 07:42 | Author: Newsroom

Δωρεάν συγγράμματα για τη λήψη 2ου πτυχίου Η εν λόγω διάταξη αναφέρει ότι, στο άρθρο 37 του Ν. 4009/2011 (Α΄195) προστέθηκε η παράγραφος 6 με το άρθρο 65 του Ν.

4386/2016 (ΦΕΚ Α 83 / 11-5-2016, ως εξής: « 6. α) Στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα, β) Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη, καθώς και η διάταξη της περίπτωση αα΄ της παρ.10 του άρθρου 80 του Ν.

Loading...
  • europalso

    ideascentral