Διορισμοί εκπαιδευτικών Β/θμιας , αναπληρωτές και εναπομείναντες ΑΣΕΠ 2008

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/07/2015 - 16:44 | Author: Newsroom

Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων του αιρετού Νεκτάριου Κορδή για το ΚΥΣΔΕ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 είχαμε 100 μόνιμους διορισμούς (!) ( ΠΙΝ.

1) οι οποίοι φυσικά ήταν αδύνατο να καλύψουν τα σοβαρά κενά εκπαιδευτικών. Πιο αναλυτικά:

Διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςσχολικού έτους 2013-2014
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΕΠ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ενιαίος Πίνακας Διορισμών Σύνολο
ΠΕ02 30 30
ΠΕ03 1 1
ΠΕ04.02 1 1
ΠΕ14.04 2 1 3
ΠΕ15 4 2 6
ΠΕ17.02 1 15 16
ΠΕ17.03 7 7
ΠΕ17.06 3 11 14
ΠΕ17.07 14 2 16
ΠΕ18.18 2 2 4
ΠΕ18.23 1 1 2
Σύνολο 27 32 41 100

Μετά τους διορισμούς αυτούς έχουν απομείνει 436 διοριστέοι του ΑΣΕΠ 2008, 360 επιτυχόντες, 719 από τον πίνακα 24μηνου 2012-2013 και 560 από τον πίνακα 30μηνου 2012-2013. Η πρόταση που έχει κατατεθεί για το μεταβατικό σύστημα διορισμών είναι να υπάρξει μια ενιαία λίστα στην οποία η κατάταξη θα καθορίζεται από το βαθμό επιτυχίας του τελευταίου ΑΣΕΠ ( π.χ του 2008 ή του 2006 για τον κάθε εκπαιδευτικό) επί Χ συντελεστή που θα καθοριστεί και τους μήνες προϋπηρεσίας επί το Χ συντελεστή που θα καθοριστεί. Το συνολικό άθροισμα θα καθορίζει και τη σειρά κατάταξης στην ενιαία λίστα.

Παράλληλα τη σχολική χρονιά 2013-2014 εργάστηκαν συνολικά 3349 αναπληρωτές. Πιο αναλυτικά στη Γενική εκπαίδευση εργάστηκαν 1631, στα Μουσικά Σχολεία 432, στην ειδική Αγωγή εργάστηκαν συνολικά 1286 αναπληρωτές. Τη σχολική χρονιά 2014-2015 εργάστηκαν συνολικά 5196 αναπληρωτές. Πιο αναλυτικά στη Γενική εκπαίδευση εργάστηκαν 3173, στα Μουσικά Σχολεία 417, στην ειδική Αγωγή εργάστηκαν συνολικά 1606 αναπληρωτές. Από τις προσλήψεις αυτές 1415 καλύφθηκαν με πιστώσεις από τον Τακτικό προϋπολογισμό, 1919 από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και 1862 από το ΕΣΠΑ (ΠΙΝ.2,3).Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013-2014 εργάστηκαν συνολικά στην εκπαίδευση 14456 αναπληρωτές και το 2014-2015 17781 είναι απόλυτα ρεαλιστικό το αίτημα των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών για μόνιμους και μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών!

Ν.Κορδής – Τι έγινε με τις μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις

.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral