Δήλωση αδειών στο MySchool – Συχνές ερωτήσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/12/2014 - 13:03 | Author: Newsroom

Συχνές ερωτήσεις
– Εργαζόμενος κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του και ενημερώνει τον Διευθυντή του για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.

Πώς δηλώνεται αυτό στο myschool?
Επειδή κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει αν η απουσία θα είναι μεμονωμένη ή θα έχει και συνέχεια, ο Διευθυντής του Φορέα δηλώνει Απουσία την συγκεκριμένη ημέρα για τον εργαζόμενο.

Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει κανονικά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τότε λογικά αποφασίζει το είδος της άδειας που θα λάβει. Οπότε μπορεί να γίνει επεξεργασία της Απουσίας που είχε δηλωθεί και να επιλεγεί ο τύπος της άδειας. Μετά ακολουθεί η υποβολή της (και η έγκρισή/απόρριψή της). Εάν, όμως, δεν προσέλθει ούτε την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τότε πρέπει να δηλωθεί απουσία του και 2η ημέρα. Αυτό μπορεί να γίνει με 2 τρόπους (αποδεκτοί και οι 2): α. επεξεργασία της Απουσίας της 1ης ημέρας ώστε να αλλάξουν οι ημέρες από 1 σε 2. β. δήλωση και 2ης (ξεχωριστής) απουσίας για την 2η ημέρα. Όταν προσδιοριστεί το είδος της άδειας που θα αιτηθεί ο εργαζόμενος, τότε διαγράφεται η απουσία (ή οι απουσίες, αν έχουν δηλωθεί διακριτά) και συντάσσεται αίτηση με τον κατάλληλο τύπο άδειας. Μετά ακολουθεί η υποβολή της (και η έγκρισή/απόρριψή της).

– Δηλώνονται όλες οι αναρρωτικές άδειες ή μόνο οι βραχυχρόνιες (μέχρι και 10 ημέρες);
Δηλώνονται ΟΛΕΣ οι αναρρωτικές άδειες για λόγους ιστορικότητας (άρ.54, παρ.1 του ν. 3528/2007).
– Οι μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες περνάνε αυτόματα και στις απουσίες του εργαζομένου στην τοποθέτησή του ή πρέπει να τις δηλώνουμε και εκεί;
Όχι, πρέπει να τις δηλώνετε και στην Φόρμα τοποθετήσεων του εκπαιδευτικού στην ενότητα Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση. Γενικά υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές για τις αναρρωτικές άδειες:
• ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ
– με Ιατρική Γνωμάτευση
• ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ – με Υπεύθυνη Δήλωση τις οποίες δηλώνετε ΜΟΝΟ μέσα από το περιβάλλον των Βραχυχρόνιων και Αναρρωτικών Αδειών καθώς και οι:
• Αναρρωτική με Γνωμάτευση Νοσοκομείου
• Αναρρωτική με Γνωμάτευση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής myschool
• Αναρρωτική με Γνωμάτευση Β/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
• Αναρρωτική με Γνωμάτευση Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής τις οποίες δηλώνετε KAI μέσα από το περιβάλλον των Βραχυχρόνιων και Αναρρωτικών Αδειών (για λόγους ιστορικότητας). Εφόσον οι εν λόγω Άδειες είναι περισσότερες από δέκα (10) ημέρες θα πρέπει να τις καταχωρήστε ΚΑΙ στην φόρμα Τοποθετήσεων του Εκπαιδευτικού στην ενότητα: Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση (ώστε να εμφαίνονται τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό).
– Καθυστερεί η γνωμάτευση της Χ Υγειονομικής Επιτροπής, όμως ο εργαζόμενος απουσιάζει. Πώς το διαχειριζόμαστε;
Πρέπει να δηλωθεί κανονικά η αίτηση για την άδεια στο περιβάλλον και παραμένει σε κατάσταση Προς έγκριση μέχρι να έρθει η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής. Παράλληλα πρέπει να δηλωθεί και η απουσία του εργαζόμενου με την κατάλληλη αιτιολογία στην φόρμα Τοποθετήσεων του εκπαιδευτικού στην ενότητα Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση. Η αιτιολογία απουσίας δεν είναι απαραίτητα η ίδια, διότι μπορεί π.χ. στον εκπαιδευτικό αυτό να έχει γίνει ολική διάθεση σε άλλο Φορέα για διοικητικό έργο.
– Με τις άδειες του Διευθυντή του Φορέα τι γίνεται;
Η άδεια του Διευθυντή του Φορέα εγκρίνεται/απορρίπτεται από την εποπτεύουσα Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά την υποβολή της. Γι’ αυτό όταν συντάσσετε άδεια για τον Διευθυντή του Φορέα σας εμφανίζεται το μήνυμα «Η άδεια του Διευθυντή του Φορέα εγκρίνεται/απορρίπτεται από την εποπτεύουσα Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά την υποβολή της.». Η ιεραρχική αυτή έγκριση προς το παρόν σταματάει στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (μελλοντικώς οι άδειες των Διευθυντών Εκπαίδευσης θα ανεβαίνουν στο διοικητικό επίπεδο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης).
dictyo.gr
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral