• Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για τις Μετεγγραφές [video]

    ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Ιανουάριος 25, 2016 19:58 μμ

    Ο Υπουργός λέει ότι ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να μετεγγράφονται οι ισοψηφούντες ! Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στο νόμο. To άρθρο 21 παράγραφος 7 του ν.

    4332/2015 αναφέρει: ” Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης” sep4u.gr Καλοδήμος Δ..

  • Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !  • greekteachers.gr