Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/09/2014 - 12:07 | Author: Newsroom

Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΣΠΑ

Α΄

 1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου).

 1. Φωτοτυπίες οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων στα οποία να αναγράφεται:
 • ο ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ.
 • ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του ΙΚΑ και ο ΑΜΚΑ.
 • ο αριθμός λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας, με πρώτο όνομα δικαιούχου, το όνομα του εκπ/κού.
 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για τους έχοντες τέκνα).
 2. Φωτοτυπία Ιατρικής βεβαίωσης από Παθολόγο και Ψυχίατρο που πιστοποιεί την καλή υγεία και φυσική καταλληλότητα για εργασία σε Δημόσια Σχολεία
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, εφόσον οι ανώτεροι τίτλοι έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψη
 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για κάθε χρονιά ξεχωριστά.
 5. Βεβαίωση ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα – εκτός ΙΚΑ –, εφόσον υπάρχει, από την οποία να προκύπτει και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου στο ταμείο.
 6. Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 – χορηγείται από την Υπηρεσία.
 8. Β΄
 9. Αίτηση – Δήλωση με περιοχές προτίμησης (χορηγείται από την Υπηρεσία).
 10. Βεβαίωση εντοπιότητας για τους Δήμους της Δ/νσης, εφόσον υπάρχει, και στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής τους στα δημοτολόγια τους. Ο αναπληρωτής μπορεί να διεκδικήσει τα μόρια της εντοπιότητας μόνο αν έχει ημερομηνία εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου που επιθυμεί να τοποθετηθεί πέραν της διετίας.
 11. Βεβαίωση συνυπηρέτησης του/της συζύγου στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, εφόσον υπάρχει στην περιοχή της Δ/νσης. Για το Δημόσιο απαιτείται σχετική βεβαίωση της δημόσιας υπηρεσίας, ενώ για τον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η/ο σύζυγος εργάζεται για δύο χρόνια στην επιχείρηση που είναι ασφαλισμένος.
 12. Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) πρόσφατο Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Κρατικού Νοσοκομείου.
 • Όπου απαιτείται φωτοτυπία, θα πρέπει να προσκομίζεται και το πρωτότυπο έγγραφο.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατή η φωτοτύπηση των πρωτοτύπων εγγράφων στη Δ/νση, ως εκ τούτου οι εκπ/κοί πρέπει να προμηθεύονται τις φωτοτυπίες που απαιτούνται εκ των προτέρων.

Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral