Δικαιολογητικά που καταθέτουν οι αναπληρωτές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/09/2015 - 17:58 | Author: Newsroom

Δικαιολογητικά που καταθέτουν οι αναπληρωτές

Δικαιολογητικά για τη συγκρότηση Προσωπικού Μητρώου & Μισθοδοσία – Αναγγελία στον ΟΑΕΔ αναπληρωτών &

ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

ΟΛΑ τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευανάγνωστες ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία.

Αστυνομική ταυτότητα.

Πιστοποιητικό έγγραφο για το Α.Φ.Μ. και την Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ)

Πτυχίο σπουδών (στο οποίο να αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου) και φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας όταν υπάρχει.

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου απαιτείται το πτυχίο και η μετάφραση του, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο Λυκείου.

Μεταπτυχιακό ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ προσλαμβάνονται από τον Πίνακα Ειδικής Αγωγής.

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού απαιτείται το μεταπτυχιακό και η μετάφραση του, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο Λυκείου (παρέχεται η αίτηση αναγνώρισης από την υπηρεσία).

Σεμινάριο 400 ωρών, αν υπάρχει και ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ προσλαμβάνονται από τον Πίνακα Ειδικής Αγωγής.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για κάθε έτος ξεχωριστά από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή άλλους φορείς (παρέχεται η αίτηση αναγνώρισης από την υπηρεσία).

Αριθμός λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά ο ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος).

Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ Γνωματεύσεις: α) Παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) Ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και η φυσική και ψυχική καταλληλότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα.

Πιστοποιητικό αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο εάν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα).

Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.

Σας επισημαίνουμε ότι η υποβολή ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη καθώς διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι γνησιότητά τους.

Επίσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία χωρίς ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ Ιατρικές Γνωματεύσεις δεν μπορείτε να αναλάβετε υπηρεσία.

Τέλος, παρακαλούμε να φροντίσετε έγκαιρα για την συλλογή των δικαιολογητικών σας, προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά η διαδικασία των προσλήψεων και των τοποθετήσεων σε σχολικές μονάδες.

didefth.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral