Διευθυντές εκπαίδευσης υπεύθυνοι μισθοδοσίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/11/2014 - 09:38 | Author: Newsroom

Το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε:

1. Τον ορισμό του κάθε Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπευθύνου της μισθοδοσίας και εκκαθαριστή των αποδοχών και των οδοιπορικών συμπλήρωσης ωραρίου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Οργάνωση και Εφαρμογή της Πράξης» της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 1», του Ε.Π.

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» από την έναρξη υλοποίησης της Πράξης (03-11-2014) έως και τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.
2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπογράφει τις συμβάσεις έργου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.
http://motsiolassideris.blogspot.gr/
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral