Διδακτικό Προσωπικό από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/12/2015 - 15:10 | Author: Newsroom

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στη συνεδρίαση της στις 10.11.2015 αποφάσισε την πρόσληψη για το έτος 2016 τριών (3) συμβασιούχων διδασκόντων με μερική απασχόληση για την κάλυψη των κάτωθι διδακτικών αναγκών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/12/2015

Αναλυτικά η προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στη συνεδρίαση της στις 10.11.2015 αποφάσισε την πρόσληψη για το έτος 2016 τριών (3) συμβασιούχων διδασκόντων με μερική απασχόληση για την κάλυψη των κάτωθι διδακτικών αναγκών, ως εξής:

1. Μια (1) θέση συμβασιούχου διδάσκοντα, για τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος «Θεωρία του Χώρου» για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εικαστικές Τέχνες.

2. Μια (1) θέση συμβασιούχου διδάσκοντα, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες και τεχνολογίες της αισθητικής αντίληψης για τις διδακτικές ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης»

3. Μια (1) θέση συμβασιούχου διδάσκοντα για τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος «Αισθητική και Φιλοσοφία των Μέσων» για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης»

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την ανωτέρω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στην διεύθυνση Πατησίων 42, ΤΚ 10682 Αθήνα (210-3897143) τα κάτωθι δικαιολογητικά από την ημερομηνία δημοσίευσης έως 15.12.2015.

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

3. Βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα εργασιών σε cd σε 4 αντίγραφα.

4. Επιστημονικές εργασίες.

Ο Πρύτανης Χαραλάμπους Παναγιώτης

dasta.auth.gr

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral