Διαβούλευση για το ΝΣΧ “Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών ξένων γλωσσών”

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/12/2014 - 17:41 | Author: Newsroom

Σε δημόσια διαβούλευση έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας το σχέδιο νόμου για την διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών της ημεδαπής και αναγνώρισης φορέων της αλλοδαπής και αντιστοίχισης τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών της αλλοδαπής με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής, με σκοπό την αναβάθμιση των δομών και τη λειτουργία τους.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2014 και γι αυτό το λόγο ο υπουργός Παιδείας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν, παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση με το Σχέδιο Νόμου καθορίζεται η διαδικασία της πιστοποίησης και εποπτείας των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών της ημεδαπής, καθώς και αναγνώρισης φορέων της αλλοδαπής και αντιστοίχισης τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών της αλλοδαπής με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral