Διάρκεια σύμβασης και μισθός αναπληρωτή ΕΣΠΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/09/2014 - 14:57 | Author: Newsroom

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται από 9/9/2014 έως 21/06/2015

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας ΠΕ60 με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες εβδομαδιαίως σε σχολεία του Νομού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το ύψος των μικτών μηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ (χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και μηδέν λεπτά)

paideia-ergasia.gr
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral