Διαμαρτυρία για το ΕΕΠ για την ειδικότητα των ψυχολόγων ΠΕ 23

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/08/2017 - 17:15 | Author: Newsroom

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 23

Τα τελευταία πέντε χρόνια που υιοθετήθηκε ο διαχωρισμός των ψυχολόγων σε ειδικευμένους και ανειδίκευτους, εμείς οι ψυχολόγοι (ΠΕ23) του Επικουρικού Πίνακα, οι «ανειδίκευτοι» όπως αποφάνθηκε η υπ’ αριθμό 3353/2015 απόφαση του ΣτΕ, υφιστάμεθα  την πρόταξη των ψυχολόγων που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού  διπλώματος στην Σχολική ψυχολογία. Πιο συγκεκριμένα, προτάσσονται στον Κύριο Πίνακα ψυχολόγοι με ΜΗΔΕΝΙΚΗ προϋπηρεσία και έπονται άλλοι με 12 χρόνια προϋπηρεσίας στις σχολικές μονάδες και στα ΚΕΔΔΥ.

Και αυτό συμβαίνει διότι η κατοχή και μόνο ενός μεταπτυχιακού στην Σχολική Ψυχολογία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είναι αρκετή για να ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΕΙ την βαρύτητα όλων των υπόλοιπων προσόντων που μπορεί να έχει ένας αναπληρωτής ψυχολόγος. Οι «ανειδίκευτοι» ψυχολόγοι, εκτός από προϋπηρεσία στις μονάδες ειδικής αγωγής, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών στον τομέα της Ψυχολογίας ή/ και την Ειδική αγωγή. Λαμβάνοντας αυτά τα δεδομένα υπόψη, διερωτόμαστε γιατί θεωρούμαστε «ανειδίκευτοι» και γιατί το μεταπτυχιακό στην Σχολική Ψυχολογία είναι εκείνο το αποκλειστικό προσόν που εξασφαλίζει την πρόσβαση στον Κύριο Πίνακα των αναπληρωτών Ψυχολόγων, υποβαθμίζοντας την σημαντικότητα όλων των υπόλοιπων κριτηρίων. Θα θέλαμε να διατρανώσουμε την πεποίθησή μας ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο νομιμοποιεί δυστυχώς και διαιωνίζει μια άδικη και ατεκμηρίωτη επιστημονικά πρόταξη υποψήφιων αναπληρωτών με μηδενική ή συνολικά μικρότερη μοριοδότηση σε βάρος άλλων αναπληρωτών με συνολικά μεγαλύτερη μοριοδότηση, που εν τέλει καθίσταται και αντιπαιδαγωγική. Το γεγονός δηλαδή ότι προτάσσονται με λιγότερα μόρια οι έχοντες μεταπτυχιακό Σχολικής Ψυχολογίας έχει ως αποτέλεσμα, τα παιδιά και οι οικογένειες τους που λαμβάνουν τις υπηρεσίες του ψυχολόγου εντός σχολικού πλαισίου, να στερούνται άλλων εμπειρότερων που εδώ και χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα: Ανατρέχοντας στον Νόμο 991/1979,  για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου  και σύμφωνα με το άρθρο 7, «Το έργο του Ψυχολόγου κατά κλάδους ψυχολογίας και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των ειδικοτήτων θα καθορισθούν λεπτομερειακά με κοινές αποφάσεις τον Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των αρμοδίων κατά Κλάδους, Υπουργών, έπειτα από γνώμη του “Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)». Όμως, αυτές οι προϋποθέσεις για την άσκηση των ειδικοτήτων ουδέποτε καθορίστηκαν με εξαίρεση την Υπουργική απόφαση 16.10.1981 (Α2/4258, ΦΕΚ Β’ 573) που αναφέρεται στα ειδικότερα προσόντα του Σχολικού Ψυχολόγου. Δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη νομοθέτησης για τα ειδικότερα προσόντα των υπόλοιπων ειδικοτήτων του κλάδου της Ψυχολογίας, με αποτέλεσμα οι κάτοχοι τους να λαμβάνουν την ίδια μοριοδότηση με τους έχοντες μεταπτυχιακό στην Σχολική Ψυχολογία σε όλες τις προκηρύξεις του Δημοσίου και για θέσεις εργασίας που αφορούν μη σχολικά πλαίσια. Δηλαδή το μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία μοριοδοτείται ως σχετικό με την θέση απασχόλησης ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, και οι κάτοχοι του δεν εντάσσονται σε κανένα επικουρικό πίνακα λόγω μη ειδικεύσεως.

Η μονομερής εφαρμογή της λεγόμενης ειδίκευσης μόνο συντεχνιακά συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετεί και διχάζει τον κλάδο των ψυχολόγων. Όπως ήταν αναμενόμενο και δυστυχώς προς μεγάλη μας λύπη, η συγκεκριμένη προτίμηση στην κατοχή του διπλώματος Σχολικής Ψυχολογίας άνθισε το εμπόριο των αντίστοιχων μεταπτυχιακών διπλωμάτων, γεγονός που σταδιακά υπονόμευσε την επιστημονικότητα και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών στις ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ. Άλλωστε το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων που βρίσκονται στον Κύριο Πίνακα μετεκπαιδεύτηκαν στην Σχολική Ψυχολογία εξ’ αποστάσεως, ενώ οι περισσότεροι «ανειδίκευτοι» ψυχολόγοι έχουν ολοκληρώσει ιδιαιτέρως απαιτητικά μεταπτυχιακά δια ζώσης. Θεωρούμε ότι η άμεση επαφή και αλληλεπίδραση με το καθηγητικό προσωπικό στην διάρκεια της φοίτησης, είναι πολύ σημαντική για την διείσδυση της γνώσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν αυτά τα μεταπτυχιακά να θεωρηθούν υποδεέστερα των εξ’ αποστάσεως. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι στα δια ζώσης μεταπτυχιακά ο αριθμός των εισακτέων είναι αυστηρά καθορισμένος και όχι μαζικός όπως παρατηρήθηκε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στα εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακά Σχολικής Ψυχολογίας για ευνόητους λόγους.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του 1981, τα ειδικότερα προσόντα για την άσκηση του έργου του Ψυχολόγου στον τομέα της Σχολικής Ψυχολογίας έχουν οριστεί ως ακολούθως:

  • ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Σχολική Ψυχολογία σε ειδικό πρόγραμμα σπουδών τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή
  • εκπαιδευτική πείρα Ψυχολόγου τουλάχιστον δύο χρόνων πριν από την δημοσίευση του Ν.991/1979 ως κύρια απασχόληση, σε Ιδρύματα ή Υπηρεσίες του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή σε ανάλογες υπηρεσίες του εξωτερικού.

Διερωτόμαστε λοιπόν: Γιατί η οποιαδήποτε εμπειρία διετούς διάρκειας πριν την δημοσίευση του Ν.991/1979, είναι ικανή να προσδίδει εξειδίκευση στην Σχολική Ψυχολογία και όχι σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο της Ψυχολογίας;

Άραγε όσοι αναπληρωτές ψυχολόγοι έχουν ενταχθεί στον Κύριο Πίνακα, έχουν στην κτήση τους μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Σχολική Ψυχολογία τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή έχουν γίνει αποδεκτοί και τίτλοι σπουδών μονοετούς φοίτησης;

Πως μπορείτε να μας εξηγήσετε το γεγονός ότι σύμφωνα με το πρακτικό  του ΙΕΠ (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 342/19-01-2017), τα κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων με Σχολική Ψυχολογία (& Παιδαγωγική Ψυχολογία ή Εκπαιδευτική Ψυχολογία), έχουν ως απαιτούμενο χρόνο σπουδών πλήρους φοίτησης τα 3 εξάμηνα και όχι τουλάχιστον τα 4 όπως ορίζει η Υ.Α. του 1981;

Επιπλέον, όταν έγιναν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ψυχολόγων σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ, γιατί δεν λήφθηκε υπόψη η συγκεκριμένη προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση; Άραγε το μόνιμο προσωπικό που διορίστηκε είναι παράνομα διορισμένο; Ποιοι και γιατί ξαφνικά το 2012 αποφάσισαν να ανακινήσουν το θέμα της εξειδίκευσης για την εγκύκλιο των αναπληρωτών ψυχολόγων ενώ στις προσλήψεις των μονίμων που είναι πιο κρίσιμες και σημαντικές δεν έγινε αυτό;

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που σας εκθέτουμε παραπάνω, σας εκφράζουμε με την παρούσα επιστολή την αγανάκτηση μας για το ισχύον καθεστώς πρόσληψης αναπληρωτών ψυχολόγων και ζητούμε την ανάληψη άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας εκ μέρους σας.

Ζητάμε αναθεώρηση της Υπουργικής απόφασης 16.10.1981 (Α2/4258, ΦΕΚ Β’ 573) όσο αφορά τα ειδικότερα προσόντα των Σχολικών Ψυχολόγων, καθώς τα δύο κριτήρια που έχουν καθοριστεί για την εξειδίκευση στην Σχολική Ψυχολογία, είναι ανακόλουθα με τις διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η  κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στην Σχολική Ψυχολογία, δεν είναι επαρκές προσόν εξειδίκευσης σύμφωνα με τον APA (American Psychological Association) και τον BPS (British Psychological Society). Δεν καταλαβαίνουμε γιατί η ‘οριζόμενη’ εξειδίκευση του Σχολικού Ψυχολόγου στην Ελλάδα μπορεί να αποκλίνει σε τέτοιο βαθμό από τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ζητάμε όταν θεσπιστούν καθολικά εθνικά κριτήρια ειδίκευσης για όλους τους κλάδους της Ψυχολογίας, τότε να γίνεται χρήση της όποιας εξειδίκευσης επικαλείστε.

Ζητάμε αλλαγή νομοθετικής ρύθμισης με σκοπό να γίνει ενιαίος πίνακας αναπληρωτών ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής και να καταργηθεί η πρόταξη των ψυχολόγων με μεταπτυχιακό στην Σχολική Ψυχολογία. Διαφωνούμε με το γεγονός ότι το μεταπτυχιακό της Σχολικής Ψυχολογίας αποτελεί προσόν πρόταξης στις προσλήψεις ψυχολόγων. Σε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες του ΕΕΠ, δεν παρατηρείται τέτοια διαφοροποίηση με προτίμηση σε ένα συγκεκριμένο μεταπτυχιακό και τα κριτήρια πρόσληψης είναι το πτυχίο και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (την οποία όλοι οι ψυχολόγοι λαμβάνουν, με την κτήση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών). Η πολυπλοκότητα του σχολικού πλαισίου και η ποικιλομορφία των αναγκών των παιδιών, απαιτούν παροχή υψηλών και πολύπλευρων υπηρεσιών που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσαν να καλύπτονται από τις γνώσεις και την ειδίκευση που προσφέρει ένα και μόνο μεταπτυχιακό. Επιπρόσθετα, τα ΚΕΔΔΥ δεν είναι σχολική μονάδα και το εύρος των επιστημονικών απαιτήσεων που απαιτούνται, είναι πολύ μεγαλύτερο από τις γνώσεις που έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού στην Σχολική Ψυχολογία. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι αρκετά μεταπτυχιακά Σχολικής ψυχολογίας που μοριοδοτούνται για την ένταξη στον Κύριο Πίνακα, δεν είχαν στο πρόγραμμα σπουδών τους πρακτική άσκηση, πόσο δε εποπτευόμενη. Καταλαβαίνετε την κατάφορη αδικία που νοιώθουμε όταν με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προτάσσονται αναπληρωτές ψυχολόγοι, ένα σημαντικό ποσοστό εκ των οποίων, δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή με τον χώρο «ειδικεύσεως» πριν το διορισμό,  επιπρόσθετα έχει μηδενική ή λιγότερη προϋπηρεσία και πάραυτα θεωρείται περισσότερο εξειδικευμένο από εμάς που έχουμε σε πολλές περιπτώσεις πολυετή εμπειρία. Είναι ανήκουστο η ειδίκευση που προτάσσεται να μην έχει αποκτηθεί στο πεδίο και στον χώρο για τον οποίο προορίζεται και υποψήφιοι με περισσότερα συνολικά προσόντα να θεωρούνται ανειδίκευτοι. Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι το 2014, στα δύο τελευταία σχέδια νόμου για την Ειδική αγωγή (επί θητείας των Υπουργών κ. Αρβανιτόπουλου και κ. Λοβέρδου), που έπονται χρονολογικά της 458/2011 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, πουθενά δεν γίνεται λόγος για πρόταξη των Σχολικών Ψυχολόγων. Αντιθέτως, στα συγκεκριμένα σχέδια νόμου, το τυπικό προσόν πρόσληψης είναι το βασικό πτυχίο και η άδεια ασκήσεως. Προτείνεται δε ένας ενιαίος και ισότιμος τρόπος μοριοδότησης ανεξάρτητα αν κάποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού συναφές με την ΕΑΕ ή την Σχολική Ψυχολογία.

Ζητάμε την ανάληψη άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας αποκατάστασης της υπονόμευσης των προσόντων που γίνεται στους Ψυχολόγους του Επικουρικού Πίνακα.

Περιμένουμε και προσδοκάμε τις ενέργειες σας και σας ενημερώνουμε ότι θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο και σε κάθε επίπεδο, εσωτερικό ή ευρωπαϊκό, την αποκατάσταση της αδικίας που υφιστάμεθα.

Την παρούσα επιστολή υπογράφουν αναπληρωτές ψυχολόγοι του Επικουρικού πίνακα από τις Π.Δ.Ε. Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Loading...
  • europalso

    ideascentral