• ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ – Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/01/2015 - 15:40 | Author: Newsroom

  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
  «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΔΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» της Πράξης ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 7,8,9
  Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
  ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10/27-01-2015
  Προϋπολογισμός: 70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)
  Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
  Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ΔΕΥΤΕΡΑ 16-02-2015

  Συνημμένα:
  Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20150128-pmd-dimosiotitas-sde-1.pdf)ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10/27-01-2015 787 Kb

  Loading...