Δείτε το ΦΕΚ για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/05/2015 - 21:40 | Author: Newsroom

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη το οποίο αναμένονταν από μέρα σε μέρα. Μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι «το πρόγραμμα της Π.Δ.Σ.

αρχίζει να λειτουργεί για το σχολικό έτος 2014−2015 με την κοινοποίηση της παρούσας υπουργικής απόφασης και λήγει με το πέρας των εξετάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 21/6/2015».

Το πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. υλοποιείται στα γνωστικά αντικείμενα Μαθηματικά και Ελληνική/Νεοελληνική Γλώσσα Α΄, Β΄, Γ΄ ΕΠΑΛ, καθώς και στα πανελλαδικά

μαθήματα ειδικότητας στα οποία οι μαθητές καλούνται να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος της Π.Δ.Σ. εβδομαδιαίως καθορίζεται ως εξής:

  • Για την πρώτη τάξη ΕΠΑΛ: Δύο (2) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Ελληνική Γλώσσα. Σύνολο τέσσερις (4) ώρες.
  • Για την δεύτερη τάξη ΕΠΑΛ: Δύο (2) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Ελληνική Γλώσσα. Σύνολο τέσσερις (4) ώρες.
  • Για την Τρίτη τάξη ΕΠΑΛ: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, τέσσερις (4) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα. Σύνολο οκτώ (8) ώρες.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (έως τέσσερις (4) ώρες ανά μάθημα).

Όπως έχει γράψει το news.gr, το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει με προσλήψεις ωρομισθίων μόνο σε 28 περίπου Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι πίνακες των εκπαιδευτικών έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων.

Πως μπορεί να λειτουργήσει η Πρόσθετη στις άλλες Διευθύνσεις

Στους Άξονες προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» δύναται να λειτουργήσουν

τμήματα Π.Δ.Σ. στα ΕΠΑΛ με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. με μόνιμους/αναπληρωτές πλήρους ωραρίου εκπαιδευτικούς προς συμπλήρωση του υποχρεωτι−κού τους ωραρίου, αφού έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του κανονικού προγράμματος (Σ.Κ.Π.Δ.Σ. Μονίμων), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υπεύθυνος Σ.Κ.Π.Δ.Σ. στην παρούσα περίπτωση είναι ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας ή οποιοσδήποτε άλλος Μόνιμος Εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας, ύστερα από απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. με μείωση του υποχρεωτικού του ωραρίου κατά τρεις ώρες ανά εβδομάδα.

Είναι δυνατό, εφόσον υπάρχει κώλυμα, να οριστεί ως Υ.Σ.Π.Δ.Σ. ο εκάστοτε διδάσκοντας.

Περισσότερα στο ΦΕΚ

news.gr Καλόγηρος Βασίλειος
Loading...
  • europalso

    ideascentral